Didactief — Jrg. 33 (januari-februari 2003) Nr. 1/2

4 Zin in leren
INTERVIEW
Motiveren kun je leren. Hoe krijg ik zo’n onderuit gezakte, hangende klas toch enthousiast voor dat mooie vak dat ik geef! Gelukkig: het blijkt wel degelijk mogelijk je leerlingen te motiveren voor de les. Hoogleraar Monique Boekaerts schreef een handzaam boekje over motivatie. Zin in leren verschilt per vakgebied en situatie.

10 Tijdbom
NIEUWS
De assessments die zij-instromers moeten doorlopen worden negatief beoordeeld door de inspectie. De vakinhoud dreigt onder te sneeuwen en assessoren wonen lang niet altijd een praktijkles van een leraar in spe bij. Bovendien staan assessmentcentra onder hoge druk om de aspirantdocenten geschikt te verklaren.

16 Tobben met zorgleerlingen
ONDERZOEK
Zorgleerlingen melden zich aan op reguliere scholen sinds het speciaal voortgezet mlk- en lom-onderwijs zijn verdwenen. Hun aantal zal verder groeien als het rugzakje in augustus wordt ingevoerd. Zijn de scholen op hun komst voorbereid?

18 Verliezers zullen verliezen, of niet?
FAALKANSEN

22 Taalstimulering in de brede school
VERLENGDE SCHOOLDAG

SPECIAL (binnenkatern tussen bladzijde 24 en 25)

Nieuw elan in de techniek – Techniek vernieuwt snel
7 IJzervreters aan de slag
8 Leerling beoordeelt leerling
11 Probleem gestuurd onderwijs
12 Technotalent
14 Materialen
Techniek is suf cool. Unilever, Philips, Shell, ze zijn groot geworden (mede) dankzij de techniek. Toch hebben de metaal en elektro een slecht imago. En dat heeft consequenties voor het onderwijs. Dalende leerlingeninstroom en flinke uitvalcijfers. Maar dat gaat veranderen: de techniek is bezig aan een inhaalslag. In alle sectoren – van basisonderwijs tot en met universiteit en alles wat daar tussen zit – is een vernieuwing gaande. De technieklessen zijn meer praktijkgericht, meer gericht op de leefwereld van de leerlingen en op de praktijk in de bedrijven. Docenten voelen zich steeds meer senang in hun rol van werkbegeleider. Techniek in het onderwijs: van leskist tot edulab, van Hengelo tot Den Haag.

25 Voordelen en valkuilen van samenwerkend leren
praktijk – samenwerkend leren

28 Doorsnede van gereformeerde school De Wissel te Utrecht
DOORSNEDE – REPORTAGE

30 Laagopgeleide is zijn baan z— weer kwijt.
PRAKTIJK
De laan uit. Leerlingen uit het Praktijkonderwijs komen na school vlug aan een baan. Helaas worden ze even snel weer ontslagen. Probleem is de veranderende arbeidsomgeving, die steeds meer flexibiliteit van werknemers vraagt. Scholen moeten zich daarom meer richten op leren op de werkplek.

38 Kopklas: onbekend maar succesvol
PRAKTIJK
Nederland kent slechts vijf kopklassen, maar hun resultaten zijn opzienbarend. Kansrijke allochtone leerlingen werken in dit extra leer jaar na de basisschool hun taalachterstand weg en stromen zo makkelijker door naar vwo, havo of de theoretische leerweg van het vmbo. Hoogbegaafdheid is niet nodig, motivatie telt wl.

+ DE OVERIGE VASTE RUBRIEKEN, zoals:


Kloprogge
– COLUMN / Korte berichten – NIEUWS / CARTOON – Niels Bongers / Redactioneel / Opinie / Wegbrengen/Ophalen – Column / Nieuwe media – INTERACTIEF / Jeugdboeken – Boeken / Gelezen – Boeken / Gebladerd – Boeken / Agenda – Service