Didactief — Jrg. 32 (oktober 2002) Nr. 8

4 Kleutertoets: vraagtekens blijven
Opinie
Monique Marreveld
Kleuters toetsen? Het kabinet heeft een oud plan uit de lade getrokken: de taaltoets voor kleuters. Hiermee kunnen we het gewicht van de leerling vaststellen en tegelijkertijd kan de school afgerekend worden op resultaten. Er moet alleen nog even zo’n toets worden ontwikkeld.

7 Allochtoon boekt succes
Onderzoek
Judith Simon

8 Korte berichten

Praktijknieuws


9 Korte berichten

Nieuws


10 Begroting
Nieuws
Bestrijding van het lerarentekort, grotere autonomie voor scholen en tegengaan van de uitval in het beroepsonderwijs. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen uit de onderwijsbegroting die werd gepresenteerd op Prinsjesdag. Pas vanaf 2004 is er extra geld beschikbaar.

14 Ik mag niet klagen over de leerkracht

Cartoon

Niels Bongers

14 Verontrustend – Redactioneel commentaar
Opinie
Simone Barneveld

15 Druk?
Opinie

16 Oud-lerares bestiert kantine
Reportage
Margreet van Beem
Oud-lerares wordt vrijwilligster in schoolkantine. Vanwege het lerarentekort stelde de vorige minister voor om vutters en gepensioneerden weer in te zetten. De zeventigjarige Wil de Jager , oud-docente Duits, zou best weer voor de klas willen. Toch houdt ze zich liever op de achtergrond, als kantinedame op haar oude school.

18 Vooruit… doorleren! Gerichte opleiding kiezen loont
ARBEIDSMARKT
Monique Marreveld

19 Kloprogge

Column
Leren als kwelling

20 Vreedzame school
Praktijk
Leo Pauw
Laat kinderen ruzies zelf oplosssen

23 ‘Fusieschool onwettig’
Onderzoek
Marcel van Riessen
Artikel 23 en de samenwerkingsschool

24 Drie eeuwen jeugdliteratuur

Praktijk
Bea Ros
Van Pietje Bell tot Harry Potter

26 Vervanging
Onderzoek
Quinta Kools en Ilja Hoogenberg
Vervangingsproblemen bij uitval leraren. Voor een leerkracht die plotseling ziek wordt blijkt het nagenoeg onmogelijk een vervanger te vinden. De meeste scholen zetten de directeur of een parttimer voor de klas, of ze schuiven met groepen.

28 Doorsnede van een asielzoekersschool – Rustpunt in een absurde wereld
Reportage
Linda Welther
Leerlingen op asielzoekersschool De Estafette zijn blij als de zomervakantie voorbij is. Onderwijs fungeert als rustpunt in hun absurde wereld. Aan de leerkrachten worden boven gemiddelde eisen gesteld.

30 Adaptief onderwijs – Middenmoter of hoogvlieger?
Onderzoek
Iris Breetvelt
Hype. Adaptief onderwijs lijkt een hype. Maar de term is niet eenduidig en niemand weet nog precies hoe en of het werkt. Desondanks gaan we graag door met het aanpassen van de leerstof aan de capaciteiten van het kind.

32 Veilig
Column
Wegbrengen – Ophalen

34 Onderzoek kort
Onderzoek

37 Nieuw onderzoek
Onderzoek

38 Onderwijsachterstanden: rollen raken omgekeerd – Inhaalslag

Praktijk
Madeleine Hulsen & Lia Mulder
Autochtone achterstandsleerlingen doen het minder goed in het voortgezet onderwijs. Ze worden langzaam ingehaald door allochtone doelgroepleerlingen. Vooral Marokkaanse meisjes presteren steeds beter.

41 Nieuwe media
Interactief
Maria Hendriks
Snel kijken of je school het goed doet

42 Jeugdboeken
Boeken
Bea Ros
Jongenshumor en meisjespraat

43 Gelezen
Boeken
Linda Welther
Alleen maar Nederlands leren

44 Gebladerd
Boeken

46 Agenda

Service