Didactief — Jrg. 32 (november 2002) Nr. 9

Binnen katern (aparte paginanummering): INVESTEREN IN MENSEN
SPECIAL
Inhoud zie onderaan deze webpagina.

4 Lumpsumfinanciering: liefst in etappes – Bom duiten
Reportage
Monique Marreveld
Acht procent van de scholen gaat er door de invoering van lumpsumfinanciering in het basisonderwijs behoorlijk op achteruit. Maar de vrijheid om geld naar eigen inzicht te besteden, vergroot ook de autonomie. Wel moeten schoolbesturen en management professionaliseren.

8 Vier jaar ICT-monitor vergeleken – Wachten op doorbraak
Onderzoek
Hans van Gennip en Marijke Kral
Voor elke tien scholieren is er nu ŽŽn computer beschikbaar. De ict- infrastructuur in het onderwijs komt langzaam op orde. Desondanks valt het gebruik in de klas tegen. Voor veel vakken wordt de computer in de les nog nauwelijks gebruikt. De didactische meerwaarde moet nog blijken.

9 Kloprogge
Column
Socialia

12 Korte berichten
Praktijknieuws

13 Korte berichten
Nieuws

15 Ontevreden
Nieuws
Leerlingen van het havo en vwo zijn vergeleken met vorig jaar nog negatiever gaan denken over het studiehuis. Dit blijkt uit de Studie Keuze Monitor 2002. Verder wordt er minder ‘gestapeld’; het overgrote deel van de havo- en vwo-leerlingen komt direct van de basisschool en heeft geen andere diploma ’s gehaald.

18 Leraren gezocht …

Cartoon
Niels Bongers

18 Redactioneel commentaar
OPINIE
Marcel van Riessen
Daadkracht

19 Klein of groot?
Opinie

21
Expertise is aanwezig, maar de tijd ontbreekt nog – Te weinig tijd voor probleemleerlingen
Onderzoek
Peter Edelenbos en Wim Meijer
Weer samen naar school? Het opvangen van kinderen met leer- of gedragsproblemen kost basisschoolleraren veel tijd en energie. En juist daar ontbreekt het hen aan. Pedagogisch-didactisch handelen conform de ‘papieren perfectie’ die voor deze kinderen is opgesteld achter het bureau, blijkt op een hoop scholen praktisch onmogelijk.

23
Wegbrengen/Ophalen
Column
Miek van Dam
Sint Maarten

24 Onderzoek kort
Onderzoek

27 Nieuw onderzoek
Onderzoek

29 Risicoleerlingen in het basisonderwijs – Als ploeteren niet helpt
Onderzoek
Thea Peetsma en Jaap Roeleveld
Motivatieproblemen komen meestal pas op de middelbare school aan het licht. Maar sommige kinderen worden al op de basisschool als ‘risicoleerling’ getypeerd. Ze kenmerken zich door de eigenschap dat hard werken niet helpt om hogere cijfers te halen.

30 Doorsnede van meubelmakerscollege
Reportage
Monique Marreveld
Vrij werken in kersenhout. Hout- en meubileringscollege, Amsterdam

33 Nieuwe media
Interactief

34 Jeugdboeken
Boeken
Op reis door de droomtijd

35 Gelezen

Boeken
Aanval op thuisbasis

36 Gebladerd
Boeken

38
Agenda
Service

Binnen katern
(aparte paginanummering): INVESTEREN IN MENSEN
SPECIAL
Scholen moderniseren hun personeelsbeleid. Er is volop aandacht voor het (verbeteren van het) functioneren van de leerkracht en het vergroten van zijn werkplezier. Coaching, scholing, meer variatie in de carrirelijnen, diversiteit in de functies, het is slechts een greep uit de instrumenten die zittende en startende docenten ter beschikking staaan. Scholen op ontdekkingstocht delen hun ervaringen.
4 Opleidingsschool
7 Primair onderwijs
10 Integraal personeelsbeleid
13 Teamspelers