Didactief — Jrg. 32 (december 2002) Nr. 10

  4  Scoren
ACHTERSTANDEN
De prestaties van allochtone achterstandsleerlingen zijn de afgelopen tien jaar spectaculair verbeterd. Deze vooruitgang is volledig op het conto van de scholen te schrijven, aldus Wim Meijnen, hoogleraar onderwijskunde aan de UvA.

10  Uitwisselingen
INTERNATIONALISERING
De Europese Unie zou graag zien dat jongeren zich ‘Europees burger’ gaan voelen. Het onderwijs zou dit gevoel moeten stimuleren. Maar op scholen leeft het niet erg. Docenten laten hun leerlingen liever kennismaken met bijzonderheden van de omringende landen.

14  Emancipatie
NIEUWS
Het opleidingsniveau van meisjes en vrouwen neemt nog steeds toe. Vrouwen tussen de 15 en 24 jaar zijn zelfs iets hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Maar wat betreft de gekozen opleidingsrichting is er weinig veranderd: vrouwen kiezen verzorgende vakken en mannen de meer technische en exacte richtingen.

22  Ideaal
VERSCHILLEN
Hoe houd je je staande voor een groep van dertig verschillende individuen? Welke eigenschappen moet een docent in huis hebben om aan alle leerlingen recht te kunnen doen? In ieder geval is het noodzakelijk dat leerkrachten goed kunnen lesgeven.

26  Nieuw vmbo
PRAKTIJKONDERWIJS
Praktisch onderwijs op het vmbo is veel leuker. Bovendien leren jongeren er meer van. Twaalf scholen deden mee aan een proefproject Integratie van Theorie en Praktijk, en willen nu niet anders meer.

28  Zachtmoedig
DOORSNEDE
Op de 76 jaar oude Groenschool Eindhoven stikt het van de dieren en planten. Het groene onderwijs blijkt een speciaal soort leerlingen te trekken: ‘Kinderen die van de natuur, van planten en dieren houden, hebben een andere levensfilosofie dan kinderen die met een hamer op een aambeeld slaan.’

30  Verzuim
SCHOOLVERZUIM
Het aantal basisschoolleerlingen dat ongeoorloofd afwezig is, lijkt niet toe te nemen. De problemen op middelbare scholen rond schoolverzuim en spijbelen waaien vooralsnog niet over naar het primair onderwijs.

+ DE OVERIGE VASTE RUBRIEKEN, zoals:


Kloprogge
– COLUMN  /  Korte berichten – NIEUWS  /  CARTOON – Niels Bongers  /  Redactioneel  /  Opinie  /  Wegbrengen/Ophalen – Column  /  Nieuwe media – INTERACTIEF  /  Jeugdboeken – Boeken  /  Gelezen – Boeken  /  Gebladerd  –  Boeken  /  Agenda – Service