Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 42 (januari 2015) nr. 5

4 Kwaliteiten van leerkrachten
Cobi Boomsma en Wieke Bosch
Wat zijn persoonlijke kwaliteiten voor goed leraarschap: wat is het ideaaltype van een goede leerkracht? Ziet dit ideaaltype er hetzelfde uit voor een leerkracht onderbouw als een leerkracht bovenbouw?

9 Aan de slag!

10 Leren schrijven anno 2015: wat heb je daarvoor nodig?
Ingrid van Bommel-Rutgers, Margo van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde
Wat is het belang van leren schrijven en welke motorische voorwaarden zijn daarvoor nodig? In dit artikel krijg je handvatten om te evalueren of oudste kleuters in groep 2 klaar zijn om te leren schrijven.

14 Prentenboek van de maand

15 Donderstenen

18 Samenwerken met ouders
Martine van Pluijm
In hoeverre is er aandacht voor de samenwerking met ouders die moeite hebben om het onderwijs te begrijpen of onbekend zijn met lezen en schrijven? In dit artikel lees je hoe je met hen samenwerkt.

22 PrentenboekIndruk

24 Stimuleren van verbeeldingskracht en creativiteit
Josefine Meijer en Fenna Kruijsse
Kinderen experimenteren, onderzoeken en verwonderen zich de hele dag. Hoe kun je als leerkracht creatieve activiteiten aanbieden die de verbeeldingskracht van kinderen optimaal stimuleren? En wat levert het op?

28 BoekIndruk

29 Journaal

30 ‘Juf, mijn buik doet zeer’
Ben Semmekrot en Marian Semmekrot-Roelofs
Obstipatie (verstopping) en fecale incontinentie (verlies van ontlasting) vormen een
veelvoorkomend probleem bij kinderen. Aangezien een kind veel tijd op school doorbrengt, krijgt de leerkracht er in de klas ook mee te maken. In dit artikel wordt uitgelegd wat obstipatie en fecale incontinentie precies inhouden, wat de klachten zijn en hoe de behandeling is. En hoe ga je als leerkracht hiermee om op school?

34 Verwacht in HJK