Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (juni 2021) nr. 10

06 Kartrekkers in de onderbouw
Teacher leader, kartrekker, initiator, bewegingmaker. Allemaal benamingen voor diegenen die in het onderwijs verandering kunnen brengen. Welke leiderschapsrol pak je als leerkracht?

12 Doorstromen in een unit
De organisatie in jaargroepen blijkt voor sommige kinderen in de kleutergroepen en groep 3 een belemmering voor een ononderbroken ontwikkeling. Kan een unit de oplossing bieden?

18 Sociale interactie met klasgenootjes
Spel vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van kleuters. Het is een plezierige en leuke bezigheid, die ook positieve invloeden heeft op de ontwikkeling van kinderen.

24 Op de schouders van Anna Freud
Een blok op de kinderanalyse

32 Contact met ouders op afstand
Door de lockdownmaatregelen om COVID-19 te bestrijden, is contact houden met ouders ingewikkeld als fysieke ontmoetingen niet mogelijk zijn. Met deze tips wordt dat makkelijker.

Verder…
10 Social
11 Column
17 Aan de slag!
22 Kinderboeken
29 Lezersactie
31 Vakliteratuur
36 Agenda
38 Goudeerlijk