Wereld van het jonge kind — Jrg. 44 (juni 2017) nr. 10

04 Zin in lezen in groep 3
Bea Pompert
Leren lezen kan verbeterd worden als leerlingen en leerkrachten deze belangrijke vaardigheid breder inzetten en baseren op motivatie en begrip. Het zelf aan het roer staan en creatief ontwerpen van leesonderwijs voor alle leerlingen op deze manier zorgt voor diepgang en mooie opbrengsten.

10 Omgaan met verschillen
Eva Dierickx
‘Ik ben niet geel, maar lichtbruin’ of ‘Juf, dat potlood is niet huidskleur. Het is bruin.’ Als een kleuter dergelijke uitspraken doet, zijn volwassenen geneigd om die af te wimpelen (‘Ze weet niet wat ze zegt’). Erken de gelijkheid en identiteit van elk kind, en maak verschillen zoals huidskleur bespreekbaar.

16 De hoek in: spelen met zml-kinderen
Borina Borren
Voor jonge kinderen die op extra ontwikkelingsondersteuning zijn aangewezen, is spelen een ontwikkelingsinstrument bij uitstek. Ze hebben een omgeving nodig waar ze kunnen spelen: hoe creëer je een leeromgeving waar ruimte is voor spel voor zeer moeilijk lerende kinderen?

22 Planten en gezond binnenklimaat
Laura Minderhoud en Marnix Vietor
In de klas hangt een bedompte lucht, de kinderen vertonen ongeconcentreerd of druk gedrag en worden sneller moe. Herken je dit? Dit komt vaak door een ongezond binnenklimaat en te hoge CO2-waarden. Plaats luchtzuiverende kamerplanten voor gezonde lucht en een inspirerend binnenmilieu.

28  Gedrag belonen of niet?
Johan de Wilde

Rubrieken:

9 Aan de slag!
15 Donderstenen
20 PrentenboekIndruk
26 Prentenboek van de maand
27 BoekIndruk
32 Journaal
34 Verwacht in HJK