Wereld van Het Jonge Kind — Jrg. 43 (mei 2016) nr. 9

4 Leren argumenteren door onenigheid
Frans Hiddink
Kleuters ervaren onenigheid vaak als vervelend, omdat zij dit linken aan ruzie. Onenigheid is echter ook de basis voor leerzame argumentatieve gesprekken tussen kleuters om problemen op te lossen. Hoe stimuleer je kleuters om vanuit verschillende perspectieven te redeneren?

10 Tijdreizen met historische thema’s
Marjan de Groot-Reuvekamp
Patrick Jansen
Op de meeste scholen start het geschiedenisonderwijs pas in groep 5, terwijl jonge kinderen al enorm geboeid kunnen zijn door historische thema’s, zoals ‘Ridders en kastelen’. Hoe kun je werken aan het ontluikend historisch tijdsbesef in groep 1 en 2 met het thema ‘Tijdmachine’?

16 Spelend onderweg naar morgen
Maud van Renswouw
HJK en AOb organiseerden op 6 april jl. het congres ‘Het jonge kind op het juiste spoor’: 500 onderwijsprofessionals deden inspiratie op tijdens allerhande workshops. Hoe kun je als leerkracht het onderwijs aan jonge kinderen zo goed mogelijk vorm geven?

22 Juf, mag ik een pufje pakken?
Marianne Brouwer
Petra Stevens
Het is voor jou als leerkracht niet altijd gemakkelijk om astmaklachten te herkennen bij jonge kinderen. Je moet weten hoe astma zich presenteert, maar veel kinderen zijn er heel handig in geworden om klachten te vermijden. Hoe kun je hierbij met ouders en artsen samenwerken?

… en verder

9 Aan de slag!

14 BoekIndruk

15 Donderstenen

26 PrentenboekIndruk

28 Wat doe jij met konijnenkeutels?
Saskia Koper, Barbara Rijpkema

32 Prentenboek van de maand

33 Journaal

34 Verwacht in HJK