De Nieuwe Meso — Jrg. 8 (september 2021) nr. 3

Thema: De bestuurlijke gemeenschap

06 Besturen als puzzel – Inleiding op het themakatern

10 Bestuurlijke gemeenschap in het mbo : Verslag van anderhalf jaar onderzoek bij een ROC, een AOC en een vakschool

15 Ideaalbeeld of werkelijkheid? Eenheid en uniformiteit binnen een schoolbestuur

19 Bestuurlijk samenwerken in de regio

24 De ideale schaalgrootte bestaat niet in het onderwijs : Onderzoek naar schaalgrootte op een rij

29 Leidt een groot schoolbestuur tot groot succes? Onderzoek naar effecten schaalvergroting in het basisonderwijs

34 Besturen zonder wij – Boekbespreking

En verder

39 Ruimte voor professionaliteit : Wat scholen kunnen leren van zelfsturende teams

48 Vreemde vogels in je school : Zij-instromers zijn bijzondere starters

56 De derde leerweg in het mbo: Responsiviteit van roc’s – Resultaten uit het ECBO-TIAS Discussiepanel

Rubrieken

36 Strip
37 Column – Willem de Vos
45 Bestuur Beleid Beschouwing
54 Onderwijs over de grenzen
62 Column – Daniel Bonder
64 Boeken