De Nieuwe Meso — Jrg. 8 (maart 2021) nr. 1

03 Redactioneel

06 Kennis als fundament van wendbaar vakmanschap
Jeroen Onstenk en José van den Berg
Niemand zal bestrijden dat kennisontwikkeling bij leerlingen en studenten de kernopdracht is van alle schooltypen. Desondanks staat dit thema in de politiek en het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs op het tweede plan. Centraal staan het leren van beroepsvaardigheden en -toepassingen. Het lijkt een zero-sum game: meer beleidsaandacht voor vaardigheden leidt tot minder aandacht voor andere dan direct toepasbare kennis.

15 Burgerschapsonderwijs en Forums kijk op democratie
Pieter Leenheer 
In de aanloop naar verkiezingen hebben we meer dan eens overwogen de onderwijsparagrafen van alle partijen kritisch te bekijken om naderhand na te kunnen gaan wat er van alle mooie plannen en beloften terecht was gekomen. We zijn daar echter nooit serieus aan begonnen. Bij deze verkiezingen maken we echter een uitzondering en wel voor de plannen en beloften van één partij: Forum voor Democratie

THEMA: Leiderschap van leraren
Kon je enkele jaren geleden nog de vraag stellen ‘hoe geef je leiding in een school?’, nu leiderschap niet meer aan een of enkele personen is voorbehouden is de vraag eerder ‘hoe verdeel je het leiderschap in de school?’ Wie mag over wat beslissen en wie mag over wat oordelen? Rollen en beelden van leidinggeven verschuiven. Van managers wordt onderwijskundig leiderschap gevraagd en docententeams krijgen de ruimte om onderling taken te verdelen als ‘zelfsturende teams’. De artikelen in het themadeel kijken naar het leider schap van leraren vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit 
het perspectief van de schoolleiding en naar de invulling die docenten geven aan hun leidende rol.

22 Inleiding op het thema
Redactie

25 Gespreid leiderschap
Anje Ros, Loes van Wessum en Marlon van de Put

31 Docenten over hun leiderschap
Jitske Brinkman, Tanja de Ruijter en Anneke Westerhuis

36 Leraren als motor voor schoolontwikkeling
Peter Sleegers, Margriet van der Sluis en Hans van Dael

42 Hoe leraren leiderschap kunnen ontwikkelen en delen
Marco Snoek, Brigit Verbeek en Simon Verwer 

53 De cirkel is rond
Hartger Wassink.
Twee jaar geleden schreef Hartger Wassink voor DNM een beschouwing over intern toezicht in het onderwijs. In de afgelopen paar jaar is er veel gebeurd, zelfs als we de coronacrisis buiten beschouwing laten. Al voor corona was al duidelijk dat een behoefte aan een nieuwe kijk op governance zich manifesteert in de dagelijkse werkelijkheid van bestuur en toezicht.

Rubrieken

13 Bestuur Beleid Beschouwing
20 Column – Willem de Vos
48 Column – Daniel Bonder
51 Onderwijs over de grenzen
59 Strip
61 Boeken