De Nieuwe Meso — Jrg. 7 (juni 2020) nr. 2

MAGAZINE

08 Samenwerking in een krimpregio
Piet de Witte
De dreigende sluiting van een of meerdere scholen in Zeeuws-Vlaanderen resulteerde in 2018 tot een collectieve aanpak waarbij alle stakeholders waren betrokken. Een aanpak met grote gevolgen voor alle schoolorganisaties en hun onderwijsprogramma’s. In dit artikel beschrijft Piet de Witte hoe uit deze inzet met hulp van externen een nieuw perspectief is ontstaan.

17 Zorg met impact
Hans van Dael, Peter Sleegers en Anne Veldt
Passend onderwijs introduceerde de wettelijke zorgplicht voor scholen om zo goed mogelijk te voorzien in de onderwijs- en leerbehoeften van leerlingen. De landelijke discussie over passend onderwijs gaat vooral over randvoorwaarden in en om de scholen. Zo hebben besturen allerlei vragen over hoe scholen zich verhouden tot het samenwerkingsverband, over zeggenschap, de verdeling van budgetten en de sturing in het regionale netwerk.

28 Differentiëren: van afvinken naar ‘aanvonken’
Kim Bouwmeester – de Vos en Jan Halin
Differentiëren in het onderwijs is een complexe vaardigheid, die lang niet elke leraar beheerst. In dit artikel presenteren Kim Bouwmeester en Jan Halin een integraal ontwikkelingsmodel voor leren differentiëren, gekoppeld aan de fasen in de beroepsontwikkeling: van pabo tot en met de ontwikkelingsfase vakbekwaam.

Rubrieken
14 Bestuur Beleid Beschouwing
24 Hoe zit het met uw..
26 Onderwijs over de grenzen
34 Boeken

FOCUS OP: ONDERWIJS EN ICT

38 Inleiding: Onderwijs en ICT
Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin
Tot zover hebben we nog geen DNM Focus aan ICT en onderwijs gewijd. Niet omdat het zo’n onbelangrijk thema zou zijn, maar eerder omdat onze erflater, Meso magazine, vlak voor de start van DNM, in 2011 en 2013, al een tweetal delen in de Mesofocusserie aan aspecten van onderwijs en ICT had gewijd. Maar in het voorjaar van 2019 vonden we dat het tijd werd voor een DNM Focusdeel over onderwijs en ICT. We planden die Focus voor de tweede aflevering van jaargang 7; voor deze DNM dus. Maar dat die zou verschijnen middenin de coronacrisis die een geweldige versnelling van het digitaliseringsproces teweegbrengt, dat hadden we niet kunnen voorzien.

Ontwikkelingen: 1980 – 2050:

44 De opkomst van ICT in het onderwijs
Alfons ten Brummelhuis
Van optie naar noodzaak

52 Leren in het Nederland van later
Monique Turkenburg en Lex Herweijer
Een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Toepassingen:
56 Ervaringen met leren en lesgeven op maat met ICT
Liesbeth Kester, Wilfried Admiraal en Ditte Lockhorst

62 Ambities van de mbo-sector
Leo Bakker en Els Booij, Manon Geven
Een leven lang ontwikkelen

68 Naar een effectief, efficiënt en aantrekkelijk gebruik van leertechnologie
Wilfred Rubens

73 Boek: Teachers vs Tech?
Gerritjan van Luin

Reflecties:
76 De leerling als meetobject
Justian Knobbout 

81 Waarom digitalisering niet zonder ethiek kan
Remco Pijpers

87 Onderwijs en big tech: samenwerken of breken?
Pieter Leenheer

73 Boek:De platformsamenleving
Gerritjan van Luin

86 Uitleiding
Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer