De Nieuwe Meso — Jrg. 5 (september 2018) nr. 3

08 Gespreid leiderschap vraagt moed en zelfvertrouwen van schoolleiders
Arnoud Evers, Isabelle Diepstraten, Karel Krijs en Jan Fasen
Een belangrijk element van gespreid leiderschap is dat docenten een tijdelijk leidende rol op zich nemen. Daarbij past een terughoudende en faciliterende rol van de schoolleider. Gespreid leiderschap is er niet zomaar. Hoe hebben de opvattingen van de schoolleider over zijn of haar eigen rol en het leiderschap van anderen invloed op het ontstaan van gespreid leiderschap in de school?

16 Van conflicten kun je leren
Loes Lauteslager
Conflicten tussen mensen zijn onvermijdelijk, dus het is zaak er goed mee om te gaan. Uiteenlopende conflicten zijn vak terug te voeren op dezelfde ontstaansredenen. In dit artikel wordt een andere manier van kijken naar conflicten geschetst, die mogelijk aanknopingspunten biedt voor betere conflicthantering.

30 Om te pieken moet je doorgroeien
Hans van Dijck
‘Je leert het vanzelf als je iets veel doet’ is een aanname die eigenlijk nooit bewezen is. Zet iemand op een pianokruk achter Steinway en er zal wel vooruitgang waarneembaar zijn, maar de kans is groot dat het na verloop van tijd niet meer beter wordt. Veel docenten bereikt hun piek al na vijf of tien jaar; daarna taant het enthousiasme en loopt een docent het risico dat de interactie met de klassen minder sprankelend wordt dan daarvoor. Hoe kun je dat enthousiasme vasthouden, en doorgroeien naar een hoger niveau? En hoe kan een schoolleider daarbij helpen?

Focus op… advies in het onderwijs

1. Introductie
42 Onderwijs en advies
Klaas Pit, Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin en Anneke Westerhuis
In deze Focus gaat het over advies in het onderwijs, in het bijzonder in het po, vo en mbo. Welke ontwikkelingen zijn daarin te zien sinds we daarover in 2004 en 2006 in Meso, uitgebreid schreven?

2. Beknopte geschiedenis van nascholing en onderwijsadvisering
48 Van aanbod- naar vraagmarkt
Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin
De huidige praktijk van advisering van docenten, teamleiders en schoolleiders en advisering van bestuur en beleid zijn jonge loten aan de onderwijsstam die in het verzuilde verleden van enige decennia geleden geplant werd. In dit artikel wordt de geschiedenis van het onderwijsadvies geschetst en wordt ingegaan op het corpus van kennis voor de adviseur anno 2018.

55 Column: De adviseur als buitenboordmotor
Carlo HoverĀ 

3. Goed opdrachtgeverschap, goed adviseurschap
Om een beeld te krijgen van hoe de advieswereld er nu uitziet hebben we gesproken met negen opdrachtgevers enten adviseurs. De uitwerking erin hebben we verwerkt ineen drieluik: in het eerste deel zijn in drie artikelen de adviseurs aan het woord. Het tweede deel vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de opdrachtgevers.

42 3.1 Introductie

58 3.2 Het perspectief van de adviseur
Gerritjan van Luin, Pieter Leenheer en Klaas Pit

67 3.3 Het perspectief van de bestuurder & schoolleider: Nieuwe thema’s en oude vragen in een nieuw jasje.
Klaas Pit en Anneke Westerhuis

4. De praktijk van adviseren
72 De imperfecte adviseur
Klaas Pit

75 De zoektocht naar een betere samenwerking tussen jong en oud
Pieter Duits, Jane Fain, Tammy Lie en Yoeri Sijl

79 De adviesmarkt in beweging
Klaas Pit

5. Nabeschouwing
84. Het einde van de goeroe
Pieter Leenheer, Klaas Pit, Gerritjan van Luin en Anneke Westerhuis
De artikelen in deze Focus bieden uiteraard eerder een verkenning van de huidige onderwijsadviesmarkt dan een compleet, dekkend beeld ervan. Desondanks leveren ze voldoende stof om de vragen die we aan het begin van deze Focus stelden, te beantwoorden.