De Nieuwe Meso — Jrg. 5 (december 2018) nr. 4

08 Een andere kijk op governance van passend onderwijs
Miriam van der Vaart en Sietske Hendriks
De governance van samenwerkingsverbanden is geënt op vormen van governance die je aantreft in onderwijsorganisaties. Maar een samenwerkingsverband is een heel ander type organisatie met een ander primair proces en een netwerkkarakter. De auteurs verkennen een alternatief voor de nu in het onderwijs nog veel gebruikte vormen en gaan in op governance vanuit het perspectief van een organisatienetwerk.

18 Responsief leiderschap voor teamleiders
Freerk Wortelboer en Tom van Oeffelt
Veel (v)-mbo-instellingen willen zich responsiever opstellen om zo, in intensieve interactie met het werkveld, deelnemers beter voor te bereiden op hun beroepspraktijk. Freerk Wortelboer en Tom van Oeffelt beschrijven de ontwikkeling van responsief leiderschap bij teamleiders aan de hand van een ontwikkeltraject binnen twee aoc’s.

26 Samen bouwen aan positief onderwijs
Saskia Tjepkema, Eefje Teewissen en Annechien van Buurt
In toenemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van docenten. In dit artikel beschrijven de auteurs wat een schoolleider kan doen om in de school met positief onderwijs aan de slag te gaan.

37 Praktijkgericht onderzoek in 2023
Lex Sanou en Peter Lorist
De belofte van praktijkgericht onderwijsonderzoek was dat het toepasbare kennis zou opleveren en tegelijk bij zou dragen aan de wetenschappelijke kennisbasis. Dat gaat echter, zoals beide auteurs in dit artikel uiteenzetten, niet vanzelf. In dit artikel worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven naar wat mensen in de praktijk noodzakelijk achten om de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te versterken. Hierbij komen ook de stappen aan bod die het NRO en Regieorgaan SIA gaan nemen om de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te versteken, uitmondend in het programma SPRONG Educatief.

Rubrieken
16 Bestuur Beleid Beschouwing
24 Hoe zit het met uw…
32 Boeken

Focus op… de leraar en zijn beroep

46 Introductie – De leraar en zijn beroep
Renée van Schoonhoven, Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin

1. Leraar en overheidsbeleid

53 1.1 Hoe krijgt de leraar het roer weer in handen?
Ronald Buitelaar

58 1.2 Rationele leraar, irrationeel beleid?
Renée van Schoonhoven

2. Beroepsidentiteit en beroepsbeelden

63 2.1 Ontwikkel je! Okay, doe dan maar niet
Ton van Haperen

66 2.2 Onderwijs en Vernieuwing: twee overzijden die elkaar schijnen te vermijden
Jan Verweij

68 2.3 Een start maar ook niet meer dan dat
Pieter Leenheer

72 2.4 Zou het er nog van komen, zo’n beroepsvereniging van leraren?
Gerritjan van Luin en Pieter Leenheer

75 2.5 Waar ben je van als leraar?
Gerritjan van Luin

3 Beroepsorganisatie

81 3.1 De ondergang van de OC: de beste oplossing? Of een gevalletje van creatieve destructie?
Pieter Leenheer

85 3.2 Het Lerarenregister: een ondoordacht plan on hold
Pieter Leenheer en Gerritjan van Luin

90 4. Epiloog. Rust en nog eens rust
Pieter Leenheer, Renée van Schoonhoven en Gerritjan van Luin