De Nieuwe Meso — Jrg. 4 (juni 2017) nr. 2

Magazine

08 Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Jitske Brinkman
In het hele land zijn vmbo-scholen op dit moment druk met de implementatie van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Op 24 maart 2017 vond hierover bij Hogeschool Utrecht een congres plaats met als centrale vraag: hoe veranker ik loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in mijn school? Jitske Brinkman beschrijft enkele conclusies van deze dag en verbindt die met haar eigen praktijkervaringen met implementatie van LOB.

16 Datateams voor onderwijsverbetering
Marloes Buschers, Joukje Jurjens, Klaas Pit, Gert Gelderblom, Cindy Poortman, Kim Schildkamp, Saskia te Nijenhuis
Hoe kunnen we de leerlingresultaten voor wiskunde in havo-4 verbeteren? Hoe kan de tevredenheid van studenten en praktijkopleiders over de beroepspraktijkvorming worden verhoogd? Waarom hebben leerlingen in groep 5 moeite met begrijpend lezen? Schoolleiders en docenten staan dagelijks voor dit soort vragen, maar meestal maken ze geen gebruik van beschikbare data voor de beantwoording ervan. Om teams binnen scholen te ondersteunen bij het gebruiken van data ontwikkelde de Universiteit Twente de datateammethode®. In dit artikel wordt verslag gedaan van onderzoek naar deze methode. In de kaders zijn praktijkervaringen van scholen beschreven.

26 Effectieve kennisbenutting in scholen
Bregje de Vries, Hilde Wierda-Boer, Carlos van Kan en Janneke van der Steen
Veel scholen willen kennis uit onderzoek gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te behouden of verbeteren. Maar kennisbenutting gaat niet vanzelf. Leidinggeven aan processen van kennisbenutting is nodig, maar hoe doe je dat? In dit artikel onderzoeken Bregje de Vries, Hilde Wierda-Boer, Carlos van Kan en Janneke van der Steen de waarde van gespreid leiderschap voor effectieve kennisbenutting. Zij illustreren dit met een casus uit het basisonderwijs.

Rubrieken
14 Bestuur Beleid Beschouwing
Accreditatie en registratie van onderwijsbestuurders
24 Hoe zit het met uw.. overtuigingskracht
38 Onderzoek
De relatie tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk – Hoe kun je als leraar je leerlingen motiveren?
40 Boeken

Focus op : Het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief…

47 Introductie: over de grenzen
Pieter Leenheer, Anneke Westerhuis en Renée van Schoonhoven

51 Vergelijkingen, ranglijsten en mondiale onderwijshervorming
Renée van Schoonhoven, Marieke Buisman, Anneke Westerhuis, Roger Standaert
In deze rubriek: – Nederlandse onderwijsresultaten internationaal vergeleken – Educatief toerisme – De weg naar onderwijshervorming op wereldschaal. Kanttekeningen bij doelen en methodologie van de PISA-toetsen – PISA en de moeilijk meetbare doelen – PISA – dat zijn wij

64 Beroepsonderwijs in internationaal perspectief
Renée van Schoonhoven, Nancy Hoffman, Anneke Westerhuis & Elly de Bruijn
In deze rubriek: – De logica achter goed onderwijs: winnaars en verliezers, over de geschoolde samenleving – Wat kunnen de Verenigde Staten leren van Nederland? – De toekomst van het vmbo in internationaal perspectief

80 Kijken naar de buren en vice versa
Roger Standaert, Rudi Schollaert, Pieter Leenheer
In deze rubriek: – Een robotfoto van onderwijsculturen – Over de muren glurend sturen. De terreur van internationale vergelijkingen – Kijken naar de buren – Wie verre reizen doet…