De Nieuwe Meso — Jrg. 2 (september 2015) nr. 3

Inhoud magazine
06 Beroepsstandaard en professionele identiteit
Manon Ruijters en Gerritjan van Luin

16 De dubbelrol van de directeur-bestuurder
Wim van Doornik en Edith Hooge

28 Herstel van de pedagogische dimensie
Dolf van den Berg

35 Balans in passend onderwijs
Saskia Laseur en Jochem Streefkerk

Rubrieken
14 Leiders gezocht
22 Bestuur Beleid Beschouwing
25 De jonge schoolleider
33 Internationaal
42 Hoe zit het met uw
45 Boeken
47 Boeksignalementen

Focus
52 Introductie. Focus op het werk van onderwijspedagoog Gert Biesta
Gerritjan van Luin, Hartger Wassink en Arie Olthof

54 Wereldgericht onderwijs: vorming tot volwassenheid
Gert Biesta

62 Bespreking van ‘Het prachtige risico van onderwijs’
Wouter Pols

68 Het prachtige risico van Biesta? Een reflectie
Dolf van den Berg

76 ‘Ze zeggen dat Biesta moeilijk is’. E-mailuitwisseling over Biesta’s werk en het primair onderwijs
Hartger Wassink en Hester IJsseling

82 In gesprek met Rik Seveke (De Balie) over onderwijs, onderwijsdebatten en Biesta
Pieter Leenheer

86 Middelbaar beroepsonderwijs: meer dan kwalificatie?
Carlos van Kan

92 Het prachtige risico van leiderschap. Over hoge gronden en lage moerassen
Gerritjan van Luin

98 Besturen als zwak proces. Over het gedachtengoed van Gert Biesta en onderwijsbestuur
Hartger Wassink

106 Biesta op school
Gerritjan van Luin

110 Over de auteurs