De Nieuwe Meso — Jrg. 2 (december 2015), nr. 4

Magazine

06 Ouders zijn de sleutel
Mariëtte Lusse en Annette Diender
Het besef dat samenwerking tussen school en ouders van belang is, dringt steeds verder door in het voortgezet onderwijs en in toenemende mate ook in het middelbaar beroepsonderwijs. Inzet van schoolleiders is nodig om dit besef om te zetten in structurele verbetering van de samenwerking. Mariëtte Lusse en Annette Diender ontwikkelden hiertoe een handleiding

12 Leiders gezocht
14 Bestuur Beleid Beschouwing

16 Leidinggeven aan kantelend onderwijs
Evelien Loeffen en Marion Hoeffgen
Onderwijskanteling is chaotisch en complex. Tijdens dergelijke veranderingsprocessen is samen leren van groot belang. Maar hoe doen we dat en wat biedt daarbij houvast? In dit artikel bieden Evelien Loeffen en Marion Hoeffgen perspectieven op kantelen. Daarnaast beschrijven ze een aantal theoretische noties die schoolleiders, die leidinggeven aan kantelprocessen, behulpzaam kunnen zijn.

23 De jonge schoolleider

25 Gespreid leiderschap in het onderwijs
Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde
De belangstelling voor vormen van leiderschap die recht doen aan de kwaliteiten van iedereen in de school is de laatste jaren gegroeid. Maar wat vraagt dit gespreid leiderschap van leraren, teams en schoolleiders? Een groep onderzoekers werkt op dit moment aan een praktijkgericht boek hierover. In de inleiding ervan gaan Frank HUlsbos en Stefan van Langevelde in op kenmerken van gespreid leiderschap en ontwikkelingen die er aanleiding voor geven in het onderwijs. Dit artikel is een voorpublicatie.

31 Internationaal

33 Huisacademies in het onderwijs
Annemarie Breeve
Zo’n tien jaar geleden doken de eerste huisacademies in het onderwijs op. De start was meestal niet meteen succesvol, maar het onderwijs leerde snel bij, met bloeiende interne ontwikkelcentra tot gevolg. Annemarie Breeve bezocht drie voorbeelden op zoek naar succesfactoren.

40 Hoe zit het met uw
42 Boeken

Focus op ontwikkelingen in het mbo

48 Introductie. Ondertussen in het mbo
Renée van Schoonhoven en Pieter Leenheer

50 Zelfsturende teams in het mbo als bestuurlijke opgave
Hans Schuit
Hans Schuit beschrijft zijn ervaringen met en zijn mening over het geven van leiding aan zelfsturende teams door mbo-besturen. De nadruk ligt op de relatie tussen zelfsturende teams en bestuurders, waarbij het primaire perspectief dat van de mbo-bestuurder is.

58 Wat mbo-docenten beweegt
Pieter Leenheer
Pieter Leenheer sprak met docenten en leidinggevenden van een mbo-instelling over professionalisering, teams, registers en beroepsstandaarden. Wat beweegt docenten op dit vlak, waarom doen ze aan professionaliseringsactiviteiten? En vindt daar ook enige sturing op plaats vanuit de instelling, of is dat nu juist uit den boze?

66 Mbo-docenten vinden aansluiting techniekonderwijs-beroepspraktijk prima
Sjoerd Arends
De aansluiting van het technisch mbo-onderwijs op de beroepspraktijk moet verbeteren, volgens de ondertekenaars van het Techniekpakt. Maar hoe denken mbo-docenten daar over? Sjoerd Arends sprak verschillende onderwijsprofessionals in Overijssel en kreeg de indruk dat zij helemaal niet ontevreden zijn met hun technieklessen.

70 Hybride leeromgevingen in het mbo: het beste van twee werelden
José van den Berg en Loes de Jong
Minister Bussemaker heeft de mbo-sector vorig jaar de ruimte gegeven om de beroepsopleidende en de -begeleidende leerweg te combineren. José van den Berg en Loes de Jong beschrijven een mooi voorbeeld van een initiatief dat daarop vooruitloopt: de TechniekFabriek.

78 Examenkwaliteit in het mbo: hard en zacht in balans
Paula Willemsen en Rob Vink
Er is en blijft veel aandacht voor de kwaliteit van de examinering in het mbo, getuige bijvoorbeeld de recente Examenagenda 2015-2020. Ingrijpen aan de ‘harde kant’ van de examinering is volgens Paula Willemsen en Rob Vink niet voldoende. Minstens zo belangrijk is vertrouwen en aandacht voor de ‘zachte kant’: sturen, verantwoorden en leren.

84 Oud zeer en een langzame kentering
Pieter Leenheer
Ideeën over effectieve professionalisering zijn er genoeg en bepaald niet van de laatste tijd. Toch lijken ze in het mbo nog wat langzamer dan elders in het onderwijs gerealiseerd te worden. Hoe komt dat? Hierover ging Pieter Leenheer in gesprek met Erik Botter, stafmedewerker Albeda College en Marjolein Held, docent verpleegkunde en voorzitter van de BVMBO, de beroepsvereniging van mbo-docenten.

90 De mbo-loopbanen van de toekomst en het mbo van de toekomst
Elke van Doorn
Hoe verder met het mbo op weg naar de toekomst? Over die vraag sprak de DNM-redactie met vier deskundigen: Pieter Baay, Tom Luken, Marc van der Meer en Anneke Westerhuis. Elke van Doorn beschrijft de hoofdlijnen van het gesprek. Zij signaleert enkele belangrijke kansen voor de toekomst van het mbo.

96 Signalementen
Renée van Schoonhoven
Renée van Schoonhoven bespreekt een viertal bijzondere publicaties die relevant zijn voor dit Focusdeel over het mbo.