De Nieuwe Leraar – Jrg. 1 (januari 2015) nr. 1

3  Editorial
6
  Essentiële onzin: de rol van spelen op school
Cerianne van IJzerendoorn
11 Column Femke Cools
12 Nieuws
16 Pesten in het groot en het klein
     Ellen Emonds
18 Grijs – Groen
20 Casus Passend onderwijs in de praktijk. Succesvol zoeken naar
oplossingen
     Lidy Peters
22 Interview Ineke Kersten. De opmaat naar passend onderwijs
Cerianne van IJzendoorn
26 Van speciaal onderwijs naar een reguliere klas
Dorien van Westrienen
30 Valse start – de eerste jaren voor de klas
Jan Willem Hengeveld
32 4 ogen
35 Cijfers de baas
36 Inspectie
38 Vox Magistri
39 Column Mariska Barends
40 Even voorstellen: vereniging van meesterschappers. Meester en juffen met ambitie
Erwin Bolt
42 Over vroeger, voor later, van nu
Tijs van Ruiten
44 Nog meer lezen
45 Column Martin Dogger
46 Games en Gadgets