De Nieuwe Leraar — Jrg. 6 (mei 2020) nr. 2

Thema: Ouderbetrokkenheid (in tijden van corona)

06 “Ouders zijn eerder verlegen dan brutaal”
Raymond Krul
Lobke Vlaming (39) is sinds begin 2018 directeur van Ouders & Onderwijs. Uit onderzoek van deze belangenorganisatie blijkt dat 71 procent van de ouders met kinderen in het primair onderwijs positief is over het onderwijs van hun kinderen. Een mooie score, maar natuurlijk valt er ook nog genoeg te verbeteren.

11 Ouderbetrokkenheid in tijden van corona
Raymond Krul
In de eerste periode van de coronacrisis gingen de basisscholen dicht en stortten ouders zich massaal op het thuisonderwijs. Dat stelde de relatie tussen scholen en ouders in een compleet ander daglicht. Drie professionals praten over de lessen die we mee kunnen nemen naar het post-coronatijdperk.

17 Column: betrokken op afstand
Daisy Mertens
Juf Daisy zette alles op alles om op afstand toch dichtbij haar leerlingen te blijven. De kinderen werkten daar keihard aan mee. Maar toch gaat er voor haar niets boven een fysieke klas vol met haar dierbare leerlingen.

18 Leeskilometers in een nieuw schoolritme
Annemarie Terhell
Nu iedereen gewend raakt aan het nieuwe schoolritme, tekenen zich ongetwijfeld verschillen tussen leerlingen af. Sommige kinderen hebben in coronatijd thuis doorgelezen en beginnen fluitend aan hun schoolwerk. Anderen hebben nauwelijks een boek aangeraakt en komen misschien moeizamer op gang. Tijd voor een frisse start met boeken in de klas.

20 “Willen jullie Wollie nog even zien?”
Floortje Dekkers
Door het hele land proberen scholen en leraren een mouw te passen aan het coronabeleid van de overheid. Dat betekent steeds om de zoveel weken aanpassen aan nieuwe maatregelen. Hoe werkt dat in de praktijk?

En verder.. 

10 Maarten Stuifbergen: een brief aan alle ouders
15 Coronacrisis: grote gevolgen voor kwetsbare leerlingen
26 Henk Logtenberg: rekenen voorbij de anderhalve meter
28 Exova: school = thuis = school