De Nieuwe Leraar — Jrg. 5 (november 2019) nr. 5

Thema: Opleidingen

06 “Ik voel me als Alice in Wonderland”
Lotte Stegeman
Dit voorjaar kondigde ze aan haar functie van Bestuursvoorzitter van Autoriteit Financiële Markten (AFM) te verruilen voor het speciaal onderwijs. Inmiddels heeft Merel van Vroonhoven (51) haar eerste dagen op een basisschool in Den Haag achter de rug. “Elke stagedag heeft zoveel kleine, mooie momenten.”

10 Wijze Lessen: Edith Bosch
Peter Smolders
Bekende Nederlanders over die ene volwassene die hen ooit als geen ander op weg hielp. Deze keer: Edith Bosch (39) was een van de beste Nederlandse judoka’s ooit. Als kind ging ze naar basisschool De Drietand in Den Helder, en daar had ze het bepaald niet gemakkelijk. “Juf Carla gaf me wat ik nodig had: duidelijkheid.”

12 Op weg naar de hoofdstroom
Raymond Krul
Ze zijn alle drie op een niet-reguliere manier in het basisonderwijs terechtgekomen: Marijke van Egten, Emma van Wezenbeek en Siebe van Rijsbergen. Hoe bevalt het ze? En wat voegen ze toe? “Ik vind het belangrijk om de kinderen iets mee te geven over burgerschap in onze maatschappij.”

16 “Ik geloof in erkende ongelijkheid”
Lotte Stegeman
Toen Hannah Bijlsma (28) haar vwo-diploma op zak had, was de volgende stap haar volkomen duidelijk. Ze wilde én wetenschapper worden, én voor de klas staan. Ze deed de Academische pabo en combineert lesgeven aan groep 3 nu met haar promotieonderzoek. Als bestuurslid van Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) pleit ze voor meer erkenning voor academische leerkrachten in het basisonderwijs.

22 It takes a village to raise a teacher
Henk Logtenberg
Hoe leid je leraren op, zodat zij goed reken-wiskunde onderwijs op de basisschool kunnen geven? En hoe borg je – met de toenemende lerarentekorten – de professie van ‘zittende’ leraren bij rekenen-wiskunde? Logtenberg richt zijn vizier op Japan, een van de best presterende schoolsystemen.

En verder…
11 Maarten Stuifbergen: opleiden of afleiden?
15 Jan van de Ven: #samenleraar
19 Joke Lorist-Klappe: uitstromen en uitkomende dromen
20 Casus passend onderwijs
25 Kijk/Lees/Luister