De Nieuwe Leraar — Jrg. 5 (juni 2019) nr. 2

Thema : Lerarentekort

06 Gooi het roer maar om!
Marusja Aangeenbrug
Klassen die opgeheven worden, uren die uitvallen, veel te grote klassen. Kan er dan niets anders worden bedacht op het lerarentekort? Wie zijn hersenen laat kraken, komt op creatieve oplossingen. Maar dan moet je wel de hele school, nee, het hele systeem op de schop durven te nemen.

10 “Stimuleer een positief beeld van het leraarsvak”
Simone Sarphatie
PCBO Meppel heeft de netelige kwestie van het lerarentekort omgedraaid: het tekort aanpakken als kans voor het ontwikkelen van onderwijs. Oók voor passend onderwijs, aldus bestuurder Herman Langhorst.

12 Lerarentekort? Of doen we het onderwijs tekort?
Floortje Dekkers
Het lerarentekort; in de media gónst het ervan. Ook De Staat van het Onderwijs 2019, het rapport van de onderwijsinspectie, wijdt een flink stuk aan het tekort. Daaruit blijkt – als het gaat om het primair onderwijs – dat er vooral geen invallers te krijgen zijn. Verder is het tekort ongelijk verdeeld over Nederland en stuiten scholen op weinig geschikte sollicitanten. In gesprek met deskundigen, vooral die uit de praktijk.

20 De wereld veranderen tussen palmen en Porsches
Lotte Stegeman en Kim Einder
In Nederland staakten duizenden leraren voor een beter salaris; in Dubai vond een week later het onderwijscongres Global Education & Skills Forum plaats. Kosten noch moeite werden daar gespaard om leraren en onderwijsexperts hun kennis te laten delen. Een mooie ode aan het vak?

26 “Proeftoetsen; meedenken vanaf het prille begin is echt zinvol”
Floortje Dekkers

En verder…

03 Editorial
09 Column Jan van de Ven
17 Column Maarten Stuifbergen
18 Taal
19 Rekenen
24 Gepersonaliseerd leren
28 Column Joke Lorist-Klappe
30 Tech & Tools