De Nieuwe Leraar — Jrg. 4 (september 2018) nr. 3/4

06 Een zachte landing in het VO
Miriam Jans
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor een groot aantal leerlingen behoorlijk ingrijpend. De Nieuwe Leraar nam een kijkje in Arnhem bij twee ‘anders-dan-anders’ initiatieven in het VO die zorgen voor een zachte landing.

10 Onderwijs en cijfertjes
Floortje Dekkers
In het onderwijs lijkt de gerichte aandacht voor leerlingen soms onder te sneeuwen door een te eenzijdige focus op toetsen en cijfers. Het denken in rendement piekt als de overstap van PO naar VO voor de deur staat. Zijn we toets- en meetgek aan het worden?

16 De praktijkklas is een schot in de roos
Miriam Jans

20 ”De Rode School in Beijing”
Joke van der Wijk

24 Scandinavië: onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen
Inge van de Goor & Ronald Heidanus

28 Casus Passend Onderwijs: het Tiener College, pionier in 10-14 onderwijs
Carla Desain
Het Tiener College in Gorinchem-Oost kent een vierjarige programmalijn waarin leerlingen van 10 tot 14 jaar van alle niveaus bij elkaar zitten. Iedere leerling heeft een persoonlijk leerplan met doelen, afgestemd op eigen ambities en eigen klas op een vervolgschool.

30 Bouwen aan een brug, terwijl je oversteekt
Floortje Dekkers
Google op ‘gepersonaliseerd leren’ en je leest dat ‘de groep’ als organiserend principe overboord moet. Er is veel geschreven over wat gepersonaliseerd leren niet is. Maar hoe pak je het wél aan?

En verder…

03 Editorial

09 Column Daisy Mertens

19 Column Wouter Siebers

23 Opinie Jacques Jacobs

26 Taal

27 Rekenen

36 Ervaring met de eindtoets

38 Co-creatie in de praktijk

41 Column Joke Lorist-Klappe

42 Boeken

44 Gepersonaliseerd leren

46 Tech & Tools