De Nieuwe Leraar — Jrg. 4 (november 2018) nr. 5

06 Twee juffen tegelijk in de groep bij de Zeehonden; co-teaching in de praktijk
Carla Desain
Inclusief onderwijs bieden dat passend is voor 26 kinderen. Ondoenlijk? Op basisschool ’t Schrijverke in Den Bosch lukt het. Door te werken met co-teaching teams. Deze manier is arbeidsintensiever, maar zeker lonend. Leraren Kim en Marcia hoe zij dit samen aanpakken.

10 Thuisonderwijs in Zwolle: ”Leren is hartstikke leuk, als je het als hartstikke leuk benadert.”
Floortje Dekkers
Wat doe je als ouders als er geen school in je omgeving is die aansluit bij je levensovertuiging? Roy en Ksenia besloten om hun dochter zelf te onderwijzen. Niet de meest simpele oplossing, maar voor hen wel veruit de meest bevredigende. En dochter Sofia? Lees zelf hoe het deze achtjarige spring-in-’t-veld vergaat.

12 Onderwijsvernieuwing op oude fundamenten is zinloos
Floortje Dekkers
Voor De Nieuwe Leraar gingen ze samen aan tafel om hun bijzondere blik op onderwijs te delen; Jennifer Pettersson (podcastserie Opgejaagd) en Clair Boonstra (Operation Education). Het zijn buitenstaanders die toch van binnenuit naar het systeem kunnen kijken door hun uitgebreide kennis en netwerk. The bottom line: verandering moet er komen. Maar zit ‘m dat in het kleine of moeten we de revolutie uitroepen?

20 De groep als een jasje dat past
Yolanthe van der Ree
Twan was een thuiszitter. Ruim anderhalf jaar volgde hij geen onderwijs. Na traumatische ervaringen op twee basisscholen, kwam hij tot rust in een tussenvoorziening waar hij bijna een jaar verbleef. Van daaruit wordt geprobeerd de draad in het onderwijs weer op te pakken. Twan is dan 11 jaar.

26 Cito 50 jaar: ”Arie, wat was jouw score?”
Floortje Dekkers

En verder…

03 Editorial

17 Column Wouter Siebers

18 Boeken

19 Rekenen

24 Gepersonaliseerd leren

28 Column Joke Lorist-Klappe

30 Tech & tools