De nieuwe leraar — Jrg. 3 (november 2017) nr. 5

06 Naar de zomerschool voor een taalbad
Carla Desain
Begin augustus, als andere kinderen vakantie hebben, volgen 80 bijna-achtstegroepers uit Nieuw-West op de Zomerschool het verrijkingsprogramma ‘Kinderen van Amsterdam.’ Waarom? Lees het op…

10 Casus Passend Onderwijs:”Isabella hoort er helemaal bij.”
Carla Desain
Wat is er nodig om een doof kind goed te laten functioneren op een reguliere basisschool?

14 Engels in het primair onderwijs ‘Voor Wereldburgers in de dop’
Floortje Dekkers
Er gaan steeds meer stemmen op om kinderen al vroeg – vanaf groep 1 – te laten kennismaken met Engels of een andere vreemde taal. Waarom en welke gevolgen heeft dat in de dagelijkse (drukke) praktijk?

22 Samen leren met eTwinning
Susan de Boer
Met Beebot-lessen leren jonge kinderen Engelse woordjes, programmeren, samen werken en ruimtelijke oriëntatie. Ook zijn zij zo meer betrokken bij de lesstof. Een kijkje op de Prins Willem Allexanderschool in Beusichem.

28 Kinderen van de rekening
Jacques Jacobs

En verder…

03 Editorial

09 Column Daisy Mertens

13 Boeken

19 Column Wouter Siebers

20 Taal

21 Rekenen

25 Column Martin Dogger

26 Gepersonaliseerd leren

30 Tech & tools