De nieuwe leraar — Jrg. 3 (maart 2017) nr. 1

06 Rouwverwerking: kinderen leren surfen op de golven van het leven
Sophieke Thurmer
Hanny de Jager is ruim dertig jaar leerkracht in het basisonderwijs. Toen haar eigen kinderen nog klein waren, 10 en 8, verloor zij haar man Theo. Hoe haar kinderen met hun rouw omgingen, hoe zij de therapie ervoeren, heeft haar ertoe aangezet om een rouwverwerkingstraining op te zetten.

10 ‘Niks doen is geen optie’
Floortje Dekkers
Kindermishandeling is een heikel onderwerp. Iedereen weet dat het voorkomt. Toch blijkt het in de praktijk lastig om daadwerkelijk actie te ondernemen. Terwijl één persoon die iets doet, al genoeg kan zijn om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen. Wij vroegen een doorgewinterde expert wat je als leerkracht kunt doen.

12 Een engel van een leraar
Marion van Weeren
Aan het einde van de basisschool heeft de helft van alle kinderen minstens één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Echtscheiding treft jaarlijks 70.000 kinderen. Meer dan 10 procent van de kinderen heeft het gevoel dat niemand om hen geeft. Cijfers die door de ziel snijden en maken dat je op school iets voor deze kinderen wilt betekenen. Maar hoe doe je dat?

20 Casus Passend Onderwijs: waar past Thijs?
Floortje Dekkers
Thijs Klein Leugemors is net veertien jaar. De basisschoolleeftijd ontgroeid, klopt, maar zijn schooltijd staat vanaf het begin in het teken van sluitende deuren en schouderophalende beroepskrachten. Het dreef de mensen die van hem houden vaak tot wanhoop. Over een jarenlange zoektocht die een supermatch opleverde.

24 “Ik heb geen zwakke leerlingen in mijn groep!”
Een bijdrage van Exova

En verder…

03 Editorial

09 Column Daisy Mertens

17 Column Wouter Siebers

18 Taal

19 Rekenen

23 Boeken

27 Column Martin Dogger

28 Verkeersborden leren met Bokabox

30 Tech & Tools