De nieuwe leraar — Jrg. 3 (juni 2017) nr. 2

06 Gelukkig kinderen leren beter
Carla Desain
Jenaplanschool De Lanteerne uit Nijmegen zocht een leerlingvolgsysteem dat de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen kan registreren, vervolgstappen kan helpen bepalen en past bij het (het jenaplanschool eigen) groepsgerichte onderwijs. De keus viel op Looqin.

10 Passend onderwijs vraagt en vergt veel van leraren
Floortje Dekkers
Soms is het goed om een kritische noot te kraken. Want een of meer kinderen met een beperking in de reguliere groep, vraagt vaak veel van de leraar. De bereidheid om deze leerlingen ‘binnenboord’ te houden, is er zeer zeker. Maar ergens loop je als leraar, hoe welwillend en gemotiveerd ook, tegen een grens aan.

12 Het Lerarenregister: vloek of zegen?
Floortje Dekkers
Het Lerarenregister gaat er komen. Dat het register door collega’s óf omarmd lijkt te worden óf juist verguisd, is inmiddels ook duidelijk. De kunst zal zijn dat het gros van de beroepsgroep ergens onderweg naar 1 augustus 2018, de invoerdatum, met het register kan leven.

20 Teamontwikkeling: ontspannen werk in uitvoering
Marion van Weeren
Vorig jaar schreven we over OBS De Buut in Nijmegen, die zich midden in de omslag van traditioneel naar vernieuwend onderwijs bevond. Het wachten was op de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw. We zijn De Buut blijven volgen in hun ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Hoe is het er nu?

24 Een leven lang leren in de praktijk
Een bijdrage van Exova

28 Siem, die kon pas roken!
Jacques Jacobs

En verder…

03 Editorial

09 Column Daisy Mertens

17 Column Wouter Siebers

18 Taal

19 Rekenen

23 Boeken

27 Column Martin Dogger

30 Tech & Tools