De nieuwe leraar — Jrg. 2 (juni 2016), nr. 2

03 Editorial

06 De gelukkige klas:
Carla Desain
Op de openbare basisschool De Piramide in Vught worden keuzes zoveel mogelijk gemaakt vanuit het geluk van leerlingen en leraren, niet vanuit procedures. Overal in de gangen en de lokalen hangen hartjesposters met de zes gelukspijlers die op deze school centraal staan.

09 Column Femke Cools

10 Nieuws

12 Casus Passend Onderwijs: spring in ’t veld blijft bij de les via Klassecontact
Floortje Dekkers
Op de bovenverdieping van IKC De Bosmark in het Achterhoekse Dinxperlo¬†valt ze meteen op. Caithlin Wesseling straalt vanachter haar laptop; haar enthousiasme en vrolijkheid spatten werkelijk van haar gezicht af. “Ik heb mijn laptop vast voor je aangezet, dan kun je zien hoe het werkt!” Als ze nog even iets aan haar juf moet vragen, springt ze van de stoel en rent de klas in. Dat was, en is, ook wel eens heel anders.

14 Ouderbetrokkenheid: plaat, deugd of moetje?
Floortje Dekkers
Over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is veel te doen. Er zijn tegenwoordig zelfs scholen die met oudercontracten werken, waarin ouders zich committeren aan in ieder geval twee tienminutengesprekken per jaar. Dat kinderen van wie ouders bij het schoolse leven betrokken zijn, daar baat bij hebben; daarover zijn veel deskundigen het roerend eens. Mooi, maar hoe krijg je al die ouders betrokken? En hoe moet die betrokkenheid eruitzien? Een kijkje in de keuken bij twee basisscholen: de een in Kampen, de ander in Arnhem.

19 Column Wouter Siebers

20 Taal

21 Rekenen

22 Nieuws

26 Cijfers

27 Column Martin Dogger

28 Denk goed na over de hersenen
Jacques Jacobs
Het verzamelen en analyseren van informatie verdient vaak de voorkeur boven waarzeggerij en het hanteren van ongefundeerde gelegenheidsargumenten, betoogt Jacques Jacobs. Met het verplaatsen van de Cito-eindtoets naar het einde van het schooljaar verloor de leerkracht een troef bij zijn argumentatie voor een bepaalde schoolkeuze. De invloed van de leerkracht op het schooladvies neemt volgens hem eerder af dan toe.

30 Games & Gadgets