De nieuwe leraar — Jrg. 2 (december 2016) nr. 5

06 De drive van Daisy Mertens: bouwen aan vertrouwen
Marion van Weeren
Op Bbs De Vuurvogel in Helmond is de klas van juf Daisy sinds 8 oktober duidelijk wel wat media-aandacht gewend. Een onbekend gezicht dat zich met fototas meldt in de deuropening van de klas ontmoet belangstellende blikken, maar niet voor lang. Natuurlijk mogen we hun juf even lenen voor een interview.

14 Casus Passend Onderwijs: Bernd is helemaal op zijn plek bij juf Fleur
Floortje Dekkers
Bernd is zes en heeft het Syndroom van Down. Hij gaat naar Kindcentrum Prins Constantijn in Papendrecht; een reguliere basisschool. Een bewuste keuze van ouders Bernard en Aukje. Dit leek – en lijkt nog steeds – het beste te passen bij hun zoon.

16 ‘Mindset is hét fundament onder de ontwikkeling van alle kinderen’
Floortje Dekkers
Mindset in het onderwijs is een intrigerend onderwerp. Als je als leerkracht de vaste denkpatronen van kinderen kunt helpen omzetten naar groeidenkpatroon, komt het beste in de leerlingen naar boven. Dat klinkt mooi en logisch. Maar wat betekent dat voor ons schoolsysteem? En hoe breng je het als leerkracht in praktijk?

26 De nieuwe kleren van de leerkracht
Een bijdrage van Exova

28 Recht doen aan verschillen, maar hoe?
Marion van Weeren
Digitale middelen zijn nuttig gereedschap bij het personaliseren van leren. Aanbieders spelen graag in op de behoefte van scholen recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. In de aanloop naar de NOT geven we je handvatten om je gerichter te kunnen oriënteren op het aanbod in de markt.

En verder:

03 Editorial

09 Column Femke Cools

10 Nieuws

21 Column Wouter Siebers

22 Taal

23 Rekenen

25 Column Martin Dogger