De Nieuwe Leraar — Jrg. 2 (april 2016), nr. 1

03 Editorial

06 Week van de Lentekriebels: praat meer met kinderen over seksualiteit en relaties
Floortje Dekkers
Van 14 tot en met 18 maart was het voor de 11e keer ‘Week van de Lentekriebels’: de landelijke projectweek waarin deelnemende basisscholen dagelijks een les vullen over relaties en seksualiteit. Organisatie van de week is in handen van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, samen met de GGD’en. DNL sprak met Rutgers en volgt er een Lentekriebel-dag op Jenaplanschool der Sterredans in Nijmegen.

09 Column Femke Cools

10 Nieuws

12 Casus Passend Onderwijs:’ Ieder kind heeft recht op goed onderwijs’
Floortje Dekkers
Deze casus blikt terug. Op een tijd waarin Passend Onderwijs op papier nog niet bestond, maar in dit geval al wel werd geboden. Door een team van leerkrachten dat zich met hart en ziel inzette. Zonder daar veel woorden aan vuil te maken, maar gewoon door te doen. Dit is het verhaal van Joep.

14 Heumensoordschool: samen leren door te doen
Marion van Weenen
Conflicten, oorlog en onderdrukking doen grote aantallen mensen in het midden-Oosten en Oost-Afrika besluiten stabiliteit te zoeken in Europa. Ongeveer 40% van alle minderjarige vluchtelingen valt in de basisschoolleeftijd. De opnamen, verspreiding en overplaatsing van vluchtelingen betekent dat veel basisscholen in Nederland te maken krijgen met gevluchte kinderen. In Nijmegen werd in korte tijd een school opgezet voor de kinderen van noodopvang locatie Heumensoort. Wat zijn hun ervaringen?

19 column Wouter Siebers

20 Taal

21 Rekenen

22 Nieuws

24 Gepersonaliseerd leren, het kind centraal
Een bijdrage van Exova

26 Cijfers

27 Column Martin Dogger

28 De nieuwe leraar als cultuurdrager
Jacques Jacobs
Goed onderwijs is van levensbelang en niet alleen om te kunnen blijven meedraaien aan de top van de economisch sterkste landen. De school komt steeds prominenter in de positie van over een plaats voor het realiseren van democratie en burgerschap. Met als belangrijkste voorwaarde dat kinderen leren zich te verplaatsen in de situatie van een ander.

30 Games & Gadgets