De Nieuwe Leraar — Jrg. 1 (december 2015), nr. 4

03 Editorial

06 Zo mooi anders: omgaan met etnisch-culturele diversiteit binnen de school
Cerianne Porton
Hoe kan een samenleving omgaan met de aanwezige etnisch-culturele diversiteit? Dat een van de meest centrale vraagstukken van deze tijd. Ook in het onderwijs. DNL gaat daarom het gesprek aan. Twee directeuren van scholen met een diversiteit aan achtergronden en culturen, geven openhartig hun visie op omgaan met diversiteit binnen de school.

11 Femke Cools [Column]

13 Nieuws

19 Cijfers

20 Casus Passend onderwijs: Ruben Flip (8) op OBS De Woldstroom
Renée Conradi
Ruben Flip (8) heeft de ziekte van Duchenne. Dit betekent onder meer dat er, zowel vakinhoudelijk als op facilitair vlak, steeds meer aanpassingen nodig zijn om Ruben goed onderwijs te bieden. Passend onderwijs dus. In gesprek met zijn intern begeleider Klarien Witteveen en natuurlijk met Ruben zelf.

22 Zoektocht vol samenwerking en avontuur
Cerianne Porton

24 Centerfold

26 Dossier: lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Renée Conradi en Cerianne Porton
Kinderen die op jonge leeftijd een of meerdere traumatische gebeurtenissen ervaren, kunnen als gevolg daarvan gedragsproblemen ontwikkelen. Voor leraren kan het lastig zijn het gedrag te herkennen als mogelijke tekenen van trauma. Daar komen veel getraumatiseerde kinderen op school terecht in negatieve spiraal. En dat is onnodig, stelt klinisch psycholoog en traumabehandelaar Leony Coppens.

32 Taal

33 Rekenen

34 Veel meer meesters! In gesprek met Wouter Siebers, Leraar van het Jaar 2015 (po)
Renée Conradi
Onderwijs is een feest! Dat is het aanstekelijke motto van Wouter Siebers, leraar in groep 7 en 8 op de Michaëlschool en Caeciliaschool in Amersfoort. Al zijn er wel een aantal zaken die volgens hem de nodige aandacht behoeven. Is hij even blij, dat hij zich Leraar van het Jaar 2015 in het primair onderwijs mag noemen!

37 Vox Magistri

38 Gerard Gijmer [Column]

41 Starters PO

42 Grijs/Groen

45 Mariska Bar [Column]

48 Games & Gadjets

39 ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’
Jaques Jacobs