De Nieuwe Leraar — Jrg. 1 (maart 2015), nr. 2

03 Editorial

06 Waarom noemen we de één ‘juf’ en de ander ‘docent’? (Status)verschillen tussen de PO- en VO-leraar
Cerianne van IJzendoorn
PO-leraren noemen we juffen en meesters, maar VO-leraren zijn docenten. Vanwaar dat verschil? En welke verschillen zijn er nog meer te zien en wat zeggen die verschillen over het PO en VO? Alderik Visser, Christian van Os en Martin Dogger over de verschillen tussen PO en VO en wat we van elkaar kunnen leren.

13 Femke Cools [Column]
14 Nieuws

20 Casus Passend Onderwijs in de praktijk. Leerlingen met Down in de klas? ‘Gewoon proberen!’
Lidy Peters
Gijs heeft Downsyndroom, maar zit in een gewone klas (groep 8) op een gewone school. En dat is heel normaal, vindt hij. Juffen en meesters moeten het ‘gewoon proberen’ met een leerling met Down. Gijs heeft een eigen leerlijn, maar wordt zo veel mogelijk betrokken bij de groepsactiviteiten.

22 Structuur met lollystokjes en plopgeluiden in New Yorkse klassen
Lidy Peters

24 Centerfold-poster
De Centerfold van deze editie, gemaakt door Tim Geerts, gaat over de growth mindset tegenover de fixed mindset en hoe dat invloed heeft op de prestaties van kinderen op school. Het maakt inzichtelijk hoe je een kind kunt motiveren een growth mindset aan te nemen. Hang de poster op in de klas of koffiekamer!

26 Echt passend onderwijs op De School
Carla Desain
Passend onderwijs is er in vele vormen en maten, maar op De School in Zandvoort hebben de kinderen echt een eigen leerlijn, eigen leerplan, eigen lestijden en eigen inbreng in hun onderwijs. Hoe werkt dat op De School? Hoe krijgen ze dat praktisch voor elkaar als het ene kind om 8 uur en het andere om 10 uur start? En hoe werkt dat zonder vaste vakantiedagen?

30 Taal
31 Rekenen

32 Duurzame veranderingen in het PO: het geheim van een succesvolle onderwijsvernieuwing
Cerianne van IJzendoorn
Onderwijsvernieuwingen van onderaf, vanuit de leraren zelf, hebben de toekomst. Dat denkt professor Alan Daly in ieder geval. Hij doet al jaren onderzoek op het gebied van onderwijsvernieuwing en kwam tot de conclusie dat er een aantal cruciale factoren zijn die bepalen of een onderwijsvernieuwing duurzaam blijkt of binnen afzienbare tijd weer verdwijnt.

35 Cijfers
36 Inspectie
38 Vox Magistri
39 Miriam Heijster [Column]
40 Even voorstellen: The Crowd: regie over eigen professionalisering
Michel van Ast

42 De Startersdenktank over begeleiding op school
Cerianne van IJzendoorn

44 Verder lezen
45 Martin Dogger [Column]
46 Games & Gadgets