COS — Jrg. 30 (april 2013) Nr. 8

4 Onderwijs in Nederland schudt op zijn grondvesten.
REDACTIONEEL
Theo Louwers
Uitslagen Citotoetsen openbaar maken of niet, de krimp slaat in alle lagen toe, leerkrachten moeten worden ontslagen, de optimale financiering van het onderwijs staat ter discussie…

4 BITS & BYTES
Harry Dubois
– Vernieuwde TabCabby (www.laptopkar.nl)
– Even snel kopi‘ren
– Twee honden vechten (www.ubuntu.com/devices/tablet)
– En nog meer tablets
– En nog meer (www.zdnet.com/topic-mwc)
– Office 2013
– Veeeeel opslag

5 KLEMBORD
Opvattingen en opmerkelijke uitspraken gesignaleerd door de redacteuren van COS.

6 CloudWise: ‘Eigenwijs in het onderwijs’
Q&A
Mandy de Bruin
Modern onderwijs verdient modeerne ict-oplossingen. CloudWise helpt daarbij. Een jong bedrijf, opgericht ini 2009. CloudWise biedt zorgeloze IT, zonder servers en patches. ‘Daardoor blijft er meer tijd over voor de functionele kant van IT’, zegt Huig Ouwehand van CloudWise.

8 Op locatie
Ashram College, Alphen aan de Rijn

10 Schoudercom
EVALUATIE
AndrŽ Slegers
In alle jaren dat kinderen op school zitten wordt er heel wat af gecommuniceerd tussen school en ouders. Denk aan: ouderavonden, nieuwsbrieven, afwezigheidmeldingen, schoolkalenders, klassenlijsten, enqutes, enz. Communicatie met ouders heeft invloed op de ouderbetrokkenheid. Een goede ouderparticipatie kan een positieve werking hebben op de uitstraling van de school en is mogelijk ook van invloed op de leerprestaties van de kinderen.

12 Dramaonline.nl
EVALUATIE
Mandy de Bruin
Elk kind moet tijdens de schooljaren, naast de cognitieve vakken als rekenen en taal, ook kunnen profiteren van kunst, muziek en drama. Deze vakken hebben namelijk veel te bieden en mogen niet worden vergeten. Kinderen leren erg veel van drama. Ze krijgen evenwicht, zelfvertrouwen en leren om te spreken in het bijzijn van anderen.


16 Kennisnet start Project Toetsing
Brigitte Bloem
‘Als ik digitaal kan winkelen en bankieren, moet ik met datzelfde gemak toch ook digitaal kunnen toetsen?’ is de gedachte van Kennisnet-manager Jan Kees Meindersma. In een prikkelende column op de Kennisnet website vraagt hij zich af waarom het Nederlandse onderwijs absoluut geen haast lijkt te maken met digitale toetsing. Een stortvloed aan reacties uit onderwijsland is het gevolg.


18 Sifteo Cubes
EVALUATIE
Michel Boer
Tijdens een TED event in februari 2009 presenteerde David Merrill en Jeeva Kalanithi (de bedenkers) het idee van interactieve blokjes, de toen nog Siftables. Het doel van de Siftables was om op een natuurlijke manier interactief te spelen en te leren. Niet meer statisch met een computer maar actief met de handen en de interactieve mogelijkheden van ict.

20 Bomen maken gezond
COS LESIDEE (po)
Helmar Rouwenhorst

Op 20 maart van dit jaar werd voor de 56e keer de Nationale Boomfeestdag gevierd. In het hele land werden door kinderen nieuwe bomen geplant. Het planten van nieuwe bomen is belangrijk voor het leven in die omgeving. Tegelijkertijd leer je, door het te doen’, zorg te dragen voor je eigen omgeving. Dus hup, uit je lokaal en ‘klim’ in die bomen!

21 Paleizen
COS LESIDEE (vo)
Henk Botter
Op 30 april wordt Willem-Alexander koning van Nederland. Koningin Beatrix tekent de Akte van Abdicatie in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Na haar pensionering zal Beatrix verhuizen van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag naar kasteel Drakensteyn in de buurt van Baarn.

24
SnAppen
AndrŽ Siegers & Michelle Clement, (KEii)
– Woordwijs
– Rekenkoning
– Sociaalopstap

23 iTunesU: meer doen met je iPad
Kurt Klynen
Stilaan begin ik te merken dat de iPad-pionierscholen in Vlaanderen meer willen doen met de toestellen dan op het volgende appje tikken. Vandaar dat enkele leerkrachten de weg van iTunesU zijn ingeslagen.

24 SamSam: hŽt jaarlijkse onderwijs en ict congres
SAMSAM 2013
Shelita van der Weegen
Binnen de onderwijswereld voltrekken de veranderingen zich in hoog tempo. Kleinere budgetten zorgen voor de roep om ‘meer met minder’. Daarnaast verlangen studenten en docenten naar vernieuwing en kwalitatieve verbeteringen van het onderwijs.

25 Alle open dagen voor scholieren in ŽŽn app
OPEN DAGEN

25 Tweetscoop
AndrŽ Slegers, Michelle Clement, (KEii)

26 Werken met Bing Maps
HOW TO
Henk Botter
In de rubriek ‘How To’ leer je stap voor stap werken met een praktische toepassing die geschikt is voor het onderwijs. Suggesties of verzoekjes voor deze rubriek? Stuur een e-mail aan de redactie.

28 Huis van het Verleden
HET PROJECT
Theo Louwers
Het Huis van Verleden is een ontwerp van Stichting Tijdgeest. Een erfgoedproject waarbij kinderen van de bovenbouw van de basisschool meegesleept worden in een avontuurlijk onderzoek naar het verleden van hun eigen leefomgeving. De computer en de werkelijkheid zijn slim en effectief met elkaar verweven.

29 Angst of kiezen voor veiligheid
COLUMN
Jos Elbersen

30 Dig-I-Dee (po)
AndrŽ Slegers, Michelle Clement, (KEii)
– Zet maar op de muur (www.padlet.com)
– De computer kijkt voor je na! (www.gradecam.com)
– De boer op (www.akkerbouwvoorjou.nl)