COS — Jrg. 29 (januari 2012) Nr. 5

ONDERWIJS & ICT BEURSSPECIAL
Onderwijs & ict beurs op 25 en 26 januari 2012 in de Jaarbeurs Utrecht.
Binnenkatern tussen pagina 16 en 17

4
‘Uiteindelijk moet ict de motor voor het onderwijs in Nederland worden.’
REDACTIONEEL
Theo Louwers
Een nieuw jaar is net begonnen. Daarom namens de hele redactie de beste wensen voor 2012. Terugkijkend kunnen we concluderen dat de hoopvolle economische verwachtingen van begin vorig jaar de bodem zijn ingeslagen. Nederland staat er niet zo best voor als we de beleidsmakers moeten geloven…

4 BITS & BYTES
– Sifteo Cubes www.sifteo.com
– Wrts Mobile
– Spelen met blokjes
– Brainstormen met je leerlingen www.tricider.com

5 KLEMBORD
Opvattingen en opmerkelijke uitspraken gesignaleerd door de redacteuren van COS.

6 ‘Aandacht voor bredere sociale weerbaarheid van jongeren’
Q&A
Henk Botter
‘Er gebeurt al veel om veilig internetgebruik van jongeren te bevorderen, maar het is van belang bestaande inspanningen te continueren, verbeteren en op elkaar af te stemmen.’ Deze conclusie trekken Nathalie Sonck en Jos de Haan in het rapport ‘Kinderen en internetrisico’s’.

8 Op locatie
Basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven.

9 ‘Nog een wereld te winnen’
Brigitte Bloem
Tijdens de Avond van het Onderwijs, verdedigde hoogleraar multimedia educatie Rom Martens de stelling ‘Ict is de belangrijkste sleutel naar beter onderwijs’.

14 Kieskast-Online.nl
EVALUATIE
Mandy de Bruijn
In veel klaslokalen staat tegenwoordig een kieskast: een open kast gevuld met allerlei leermiddelen. Vaak zijn dit leermiddelen die ingezet worden als aanvulling op de basistof uit de methoden. Door te werken met een kieskast kunnen kinderen vanuit hun eigen interesses leren om te gaan met keuzetaken, zonder directe begeleiding van de leerkracht. De leermiddelen in een kieskast zijn ingedeeld naar vakgebied zoals rekenen, taal, lezen, wereldori‘ntatie, enz… Om de kieskast uitdagend, spannend en leuk te houden zijn veel leerkrachten op zoek naar nieuw materiaal. Kieskast-online probeert aan deze behoefte te voldoen met een internetsite waarmee kinderen online kunnen oefenen met leermaterialen uit de digitale leerkast.

16 Om de noord
COS LESIDEE (po)
Helmar Rouwenhorst
In de bushokjes hingen posters en op televisie kwamen er filmpjes voorbij over de film Nova Zembla. Het verhaal van een gedurfde ontdekkingsreis. Het liep allemaal anders als gedacht. Waarom werd de reis ondernomen? Waarom weten we dat nu allemaal? Ga in dit lesidee mee op ontdekkingsreis ‘om de noord’!

Binnenkatern tussen pagina 16 en 17
ONDERWIJS & ICT BEURSSPECIAL
Onderwijs & ict beurs op 25 en 26 januari 2012 in de Jaarbeurs Utrecht.

17 Schaatsen

COS LESIDEE (vo)
Henk Botter
Vanaf oktober kwamen er berichten over de horrorwinter in het nieuws. Inmiddels is het januari en weet je of deze voorspelling al voor een deel is uitgekomen. In dit Lesidee komen veel sites langs die met schaatsen te maken hebben. Misschien kun je ze gebruiken om een ouderwetse spreekbeurt over schaatsen te houden.

18 Mediawijsheid
EVALUATIE
Henk Botter
‘Dames en heren, uw attentie voor het volgende. Zonet is Toby binnengekomen in onze shop. Hij staat nu bij de games. Hij heeft een baseballjas aan. Toby is hier om een nieuwe game voor zichzelf te kopen. Hij is vorige week namelijk jarig geweest en heeft geld van zijn oma ontvangen. Hij heeft nu 50 euro te besteden. U kunt hem nog feliciteren. Wilt u dat later doen, bel hem dan op 06-12345678. We bellen hoor!

20 TypeWorld
EVALUATIE
Gerjo Stegeman
Het programma Type Basic is bij veel scholen al bekend. Uitgever Instruct komt nu met de opvolger: TypeWorld. De reden is dat Type Basic na tien jaar een beetje aan het verouderen is. Met het nieuwe programma wil de uitgever aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Internet biedt wat dat betreft veel mogelijkheden. Met een online applicatie zijn er geen problemen rondom installeren, updates en registreren. Volgens de makers onderscheidt het programma zich van andere typeprogramma’s doordat het het eerste programma in game-vorm is dat zich richt op het onderwijs. De leerkracht kan de kinderen eenvoudig volgen en bijsturen via de begeleidingsmodule. Zowel de leerkracht als het kind kunnen de ouders betrekken bij de typeles, waardoor thuiswerk wordt gestimuleerd.

22 Van laptop naar tablet
Harry Dubois
Ict-ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs gaan snel. Nu zijn tablets het gespreksonderwerp. Schoolbesturen staan op een kruising: gaan we mee met deze hausse, of kiezen we een andere richting?

24 Werken met Storybird.com
HOW TO…
Henk Botter
In de rubriek ‘How to’ leer je stap-voor-stap werken met een praktische toepassing die geschikt is voor het onderwijs. Suggesties of verzoekjes voor deze rubriek? Stuur een e-mail aan de redactie.

26 School van de toekomst: deel 1 – De leerlingen
HET PROJECT
Kurt Klynen
In Vlaanderen is een oproep gedaan om na te denken over hoe scholen van de toekomst eruit moeten zien. Hoe zien de verschillende doelgroepen de huidige situatie en waar moet het naartoe? In het eerste deel komen de gebruikers aan het woord. Vier kinderen uit het lager onderwijs (leeftijd 8 jaar tot 12 jaar) verwoorden hun droomschool.

27 Leren als je er behoefte aan hebt
COLUMN
Jan Zengerink

28 Leerstof in instructiefilmpjes wordt het nieuwe huiswerk
Bram Faems
De Jonatan Academie is een project waarbij leerlingen met behulp van PowerPoint duidelijk gestructureerde instructiefilmpjes maken voor onder andere leerlingen en hun ouders.

30 Dig-I-Dee (po)
AndrŽ Slegers, Michelle Clement
– Geoclips en histoclips (www.schooltv.nl/docent/project/1919257/geoclips) (www.schooltv.nl/docent/project/1555486/histoclips)
– Energiegenie (http://energiegenie.nl)
– Wisweb(www.fi.uu.nl/wisweb)