COS — Jrg. 28 (maart 2011) Nr. 7

4 “Eind vorig jaar startte de zo vurig gewenste cursus i-coach…”
REDACTIONEEL
Theo Louwers
“Eind vorig jaar startte de door onze groep ict-cošrdinatoren zo vurig gewenste cursus i-coach. Het moest een op maat samengestelde cursus worden, verdeeld over zeven sessies… “

4 BITS & BYTES
– Draadloos surfen
– Mobiele werkstoel
– Groot kijken
– Krachtcentrale
– Mooi voor Mac

5
KLEMBORD
Opvattingen en opmerkelijke uitspraken gesignaleerd door de redacteuren van COS.

6 ‘We mogen geen talent verspillen’
Q&A
Erno Mijland
Leerlingen praten te weinig mee over de gang van zaken in scholen, vindt Steven de Jong, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). ‘Scholieren kunnen een waardevolle inbreng hebben in het debat over de kwaliteit van het onderwijs.’

8 Op locatie
Openbare basisschool Cranendonck in Maarheeze

9 COS forward
Theo Louwers
– Cinekid Mediaroute
– Aantal tablets-apps verdrievoudigd in 2011
– Webwalk
– VOIO pleit voor professionaliseringsimpuls
– Webmaker stopt

10 Begrijpend Kijken
Theo Louwers
Begrijpend lezen kent iedereen en iedereen onderkent de noodzaak ervan. Digitale schoolborden zorgen voor steeds meer beeld en geluid in de les. Het wordt tijd voor begrijpend kijken.

12 Op stap met de iPod – Stadsverkenning
Kurt Klynen
Mobiel leren is niet nieuw. Je gaat nu waarschijnlijk ook al met je leerlingen eropuit. Het verschil is dat je tegenwoordig de hele tocht al kunt voorbereiden in een klein toestel.

14 Slimmerkunde
EVALUATIE
Mandy de Bruin
In onze maatschappij is internet niet meer weg te denken. ‘Googelen’ is een werkwoord geworden en leerlinge gebruiken internet veelvuldig. Leerlingen blijken vaak wel heel handig te zijn als het gaat om games, Hyves of msn. Zodra ze iets moeten opzoeken, zijn ze niet altijd in staat betrouwbare informatie te vinden. Door gebruik te maken van de nieuwste internettools kan een leerling effici‘nter, slimmer en sneller werken. De nieuwe methode ‘Slimmerkunde’ kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

16 De slimme nieuwslezer
EVALUATIE
Alja de Lange-Verkerk
Onze maatschappij is er steeds meer op gericht om snel informatie te verkrijgen, te geven en te delen met anderen. Om goed te kunnen functioneren en deel te nemen aan de maatschappij is vlot lezen en schrijven van groot belang. Voor veel mensen is dit echter een probleem. Er zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen laaggeletterden. Veel lezen is belangrijk om een taal beter te beheersen. De Slimme Nieuwslezer helpt mensen om veel ‘leeskilometers’ te maken…

18 Winkeltje spelen is levensecht rekenen
Folkert Oldersman
Vanuit concreet materiaal tot abstract rekenbegrip komen. Op basisschool ‘De Starter’ in Groningen is voor het rekenonderwijs in groep 3 een winkel opgezet. Ict spreekt een belangrijke rol.

22 Excel4Kids
EVALUATIE
Jan Overweg
De meeste basisscholen hebben Word en PowerPoint ontdekt en gebruiken deze programma’s volop bij werkstukken en andere verwerkingen. Excel wordt mondjesmaat gebruikt op de po-scholen, omdat het een lastig programma lijkt. Excel biedt echter heel mooie kansen voor kinderen als het eerste principe van het programma duidelijk is. Excel4Kids biedt een ingang voor dit programma, zodat ‘excelleren in Excel’ binnen handbereik is.

24 Handig overzicht annotatiesoftware voor digiborden.
Theo Louwers
Station to station maakte een handig overzicht van beschikbare annotatiesofware.

25
Apps
COS LESIDEE (po)

Helmar Rouwenhorst
Smartphone-applicaties voor het basisonderwijs.

27 Apps in de klas
COS LESIDEE (vo)
Henk de Vries
Smartphone-applicaties voor het voortgezet onderwijs.

28 Mindmappen met Mindmeister
HOW TO…
Idee‘n spuien, een complex onderwerp in beeld brengen, aantekeningen maken of de eerste aanzet maken van een projectplanning…het maken van een mindmap is een beproefde methode om op een andere, meer beeldende en associatieve manier gedachten te ordenen. Het kan op papier, maar ook digitaal. Zoals met Mindmeister.

30 IPON2011
Theo Louwers
Het Ict-platform Onderwijs Nederland (IPON) toont twee dagen lang de nieuwste snufjes en confereert onder andere over Passend Onderwijs met behulp van ict.

31 Dig-I-Dee
Florina Blokland
– Animatie maken voor het digibord
– Land- en tuinbouw
– Spelling.

32 Vroeger Dichtbij
HET PROJECT
Albert Lubberink
‘Vroeger Dichtbij’ is een educatief filmproject voor het primair onderwijs. in dit project komen de verhalen uit het verleden tot leven. Leerlingen uit de bovenbouw speuren naar de geheimen van het dorp waar zij wonen. Ze maken foto’s en verzamelen de verhalen daarbij. Het eindproduct van elke school is een unieke film en een tentoonstelling over het verleden van hun wijk of dorp.

33 De twee pijlers van 2.0
COLUMN
Jan Zengerink

34 Tips & Trucs
Harry Dubois
– Pdf-gereedschapskist
– Maak je eigen videoserver
– Versleuteling van bestanden
– Je eigen web-icoontje
– Outlook backuppen (en terugzetten)
– Meerdere gebruikers op 1 iPad
– Tijdmachine zet je pc terug
Alle weblinks van deze Tips & Trucs aflevering