COS — Jrg. 27 (september 2009) Nr. 1

4 “De vakantie zit erop. Een deel van de Nederlandse scholen werkt alweer een aantal weken, …..”
REDACTIONEEL
Theo Louwers, hoofdredacteur

4 BITS & BYTES
– Gemakkelijk backuppen
– Printen via internet
– Minilaptop voor het onderwijs (skoolmate)
– Toegang met pasje (www.freecom.nl)
– Wonderpen (www.junocommerce.nl)

5 KLEMBORD
Opinies over eigentijds onderwijs en ict, gelezen door de redactie van COS in krant, tijdschrift en op internet.

6 “Alle beschikbare talent is nodig.”
Q&A
Erno Mijland
Net als het Nederlands, kent het Engels de uitdrukking ‘in je element zijn’. Volgens de Briste auteur Sir Ken Robinson ben je in je element ‘als je je talent hebt ontdekt, weet waar je goed in bent n met passie je dingen doet. Leren en presenteren gaan dan bijna vanzelf.’

10 Educatieve uitgevers combineren digitale en papieren methodes
THEMA
Theo Louwers
Steeds meer scholen werken met digitale middelen. De uitgevers hebben inmiddels breed ingezet op de invulling ervan. Hoe anticiperen zij op de digitalisering van het onderwijs?


13 COS Forward
Theo Louwers
– Typecursus voor leerlingen met visuele beperking
– Videoplatform open source
– Dyslexiesoftware
– Freeware-cd po en vo


14 Hoe integreer je in het digibord in het onderwijs?
THEMA
Harry Dubois, Michel van Ast
Voor de grote vakantie reisden wij met 23 docenten uit het primair, voortgezet, speciaal en hoger onderwijs naar Toronto in Canada. Onze opdracht: wat is er nodig om nieuwe technologie zoals het digibord volledig in het onderwijs te integreren.

17 Digitalisering van het onderwijs maakt een groeispurt door
THEMA
Theo Louwers
Onderwijs en ict zijn blijvend in ontwikkeling. de ene noviteit is nog maar net gelanceerd of de andere wordt al aangekondigd. Een paar voorbeelden.


21 Adaptief gebruik van digitale schoolborden met de Sweezz
Theo Louwers
Het digitale schoolbord biedt veel voordelen en maakt leren aantrekkelijk. Veel leraren onderkennen evenwel dat het onderwijs daarmee (weer) frontaal wordt. De Sweezz ondervangt dit probleem.


23 Workshops maken leerkrachten wegwijs in Ambrasoft
Theo Louwers
Ambrasoft biedt gebruikers sinds twee jaar workshops aan over het Schoolpakket of Woordenstart. Deze praktijkgerichte bijeenkomsten zijn ontstaan omdat de mogelijkheden van de pakketten lang niet altijd werden benut.


24 Digibordlessen taal & rekenen Malmberg
EVALUATIE
Gerjo Stegeman

27 YouTube for COS Awards
Anneke Kok
In 2010 is er opnieuw een wedstrijd om de felbegeerde COS Awards. Alle scholen uit het primair en voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen kunnen eraan deelnemen.

28 Take it easy maakt het makkelijker
EVALUATIE
Gerard Koster
Docenten Engels in het voortgezet onderwijs merken ieder jaar weer dat er een enorm verschil zit in het beginniveau van brugklassers. Waar de ene school leerlingen aflevert met een prima niveau, doen andere scholen vrijwel niets aan het vak Engels. Het niveau hangt sterk af van de bereidwilligheid en de vaardigheid van de leerkracht van de basisschool. Maar wat nu als de uitgeverij al een docent bij de methode meelevert? De methode ‘Take it easy’ van ThiemeMeulenhoff is geschikt voor gebruik op het digibord. En behalve de lesstof is er ook een native speaker die de rol van docent op zich neemt.


32 Dr. Digi, digibordsoftware voor wereldori‘ntatie
EVALUATIE
Jean Beaulen
Nu digitale borden een plek in onze klaslokalen gekregen hebben, ontwikkelen uitgeverijen speciale software waarmee ingespeeld kan worden op de visuele behoefte van de moderne leerling. Uitgeverij Noordhoff brengt onder de naam Dr. Digi digibordsoftware op de markt voor onder andere rekenen, taal, verkeer en wereldori‘ntatie. Of dit materiaal succesvol is in te zetten, is afhankelijk van een aantal zaken. De software moet uiteraard meerwaarde hebben en lessen boeiender maken. Het gebruik moet helder zijn en er moet ruimte zijn voor eigen inbreng. De software moet interactief zijn. Kortom, de software moet zowel leerling als docent aanspreken en voldoende ondersteuning hebben.

35 Ict allŽŽn maakt het onderwijs niet beter
Jos Bouwmans
Ieder jaar presenteert Kennisnet haar ict-monitor ‘Vier in Balans’. Deze stelt dat het goed gaat met ict in het onderwijs. ‘Want’, zo zegt Kennisnet:’ …ook in 2008 zien we een stijgende lijn in het gebruik van de pc op school.


39 Aan de slag
Albert Lubberink
Digitaal prentenboek, Strips maken, Samen schrijven


40 ICT Atelier: digitaal creative projecten
Kurt Klynen
Onlangs stootte ik bij een van mijn zoektochten naar praktijkvoorbeelden op een ‘digitaal creatief project’: het ICY Atelier in Vlaanderen. Het prikkelde mijn fantasie.


42 Bezinning op leermiddelenbeleid
Harry Dubois
Gratis schoolboeken lijken een groot goed. Scholen zijn echter genoodzaakt zich te bezinnen op het beleid ten aanzien van de leermiddelen die ze gebruiken. De VO-raad biedt daarbij ondersteuning


45 Eno biedt levenslange garantie op het oppervlak
Theo Louwers
Scholen gaan massaal over tot de aanschaf van interactieve schoolborden. Nieuw is het enobord van PolyVision, een traditioneel whiteboard, een magnetische oppervlak en interactief whiteboard ineen.


49 Aan tafel!
COS LESIDEE
Helmar Rouwenhorst
De kinderboekenweek is dit jaar van 7 t/m 17 oktober. het thema is: Aan tafel! op het menu van deze 55ste editie staan: eten, drinken en…snoepen. een verkenning in drie gangen.


50 Van papieren naar digitale archieven
Harry Dubois
Op de zolder van onze school kwam ik grote rijen netjes geordende dossierdozen tegen. Terug op de begane grond liep ik langs de administratie en daar zag ik een van de oorzaken van deze enorme archieven: de aanmeldingsformulieren van nieuwe brugklasleerlingen.


53 De rank in Westzaan en Assendelft
OP LOCATIE


55 Muizenissen
Albert Lubberink
Iedereen weet wat RSI is, maar niemand kan het precies omschrijven. Anderen hebben het liever over CNAS (Complains of Arn Neck and/or Shoulder). ‘Muisarm’ is de meest gehoorde omschrijving.


56 Netwerken
Christien Hoefs
– Verspringende getallen: ‘real time’ statistiek (algemeen) (www.worldometers.info/nl)
– Batteryworld (po) (www.batteryworld.nl)
Tafels oefenen met Henk Berger (po)
– Moleneducatief.nl (po) (www.moleneducatief.nl)
– Maasvlakte 2 (po/vo) (www.maasvlakte2.com) (www.mv2movie.com)
– Armoede de wereld uit (vo) (www.EEN.nl)
Europa-educatie voor VMBO (vo)
– Digitale tijdperk in woord en beeld bij vandehakopdetak.nl (vo)


57 Even
COLUMN
Jos Elbersen


58 Tips & Trucs
Harry Dubois
Windows 7 (www.websonic.nl/pctips/windows7/blikopwindows7.php)
– Office 2010 (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Ofiice_2010)
– Google Chrome (www.google.com/chrome)
– Gratis allesspeler (videolan)
– Backup via ftp
– Projector nodig?
– CMS voor scholen
– Voorkom het starten van… (processblocker)