COS — Jrg. 27 (oktober 2009) Nr. 2

4 De Vier in Balans Monitor 2009 van Kennisnet is verschenen. Het is een lezenswaardig document waaruit voor de aandachtige lezer waardevolle aanknopingspunten zijn te destilleren.
REDACTIONEEL
Theo Louwers, hoofdredacteur

4 BITS & BYTES
– Laptop opladen in de auto (www.belkin.com/nl)
– Lezen op een eReader (www.sonystyle.nl)
– Houvast (www.bluelounge.com)
– Spybox (www.byspy.nl)
– Beeldhorloge (www.beeldhorloge.nl)

5 KLEMBORD
Opinies over eigentijds onderwijs en ict, gelezen door de redactie van COS in krant, tijdschrift en op internet.

6 “Pubers bereik je met echtheid”
Q&A
Erno Mijland
Ze komen ’s morgens hun bed niet uit, maar willen echt wel wat bereiken. Je moet streng zijn, maar ook aardig. Het ene moment zijn ze het met je eens, het volgende moment vinden je ze een ‘ouderwetse zeurpiet’. Pubers zijn wonderlijke wezens. Pubers bereik je met echtheid. Yvonne van Sark ontwikkelde een bijzonder leerzame website over het puberende brein: kijkinjebrein.nl

9 COS Forward
Theo Louwers
– OPTA dwingt KPN tot stoppen gratis internet voor scholen.
– Dat bedoel ik (www.datbedoelik.nl)
– Maak een originele beveilingingsfilm (www.surfmedia.nl)
– Entoen.nu (www.regiocanons.nl)
– Make-it-mobile voor mobieler onderwijs (www.make-it-mobile.nl)

11 Sociale media(r)evolutie
Kurt Klynen
Sociaal internetwerken op school en daarbuiten. Spelregels zijn nodig om het gezellig te houden. Kijken we naar de verspreiding van kennis in de afgelopen 50 jaar, dan deed radio er ongeveer 38 jaar over, televisie 12 jaar, internet 4 jaar en IPod 3 jaar om hetzelfde aantal personen te bereiken. Sociale netwerksites doen het nog sneller.

1
2 Carbooncollege
OP LOCATIE

14 ‘Lekker Lezen’ (software basispakket)
EVALUATIE
Gerjo Stegeman
Leesonderwijs is op veel scholen een veelbesproken onderwerp. Het aantal kinderen met een leesachterstand lijkt te groeien. Bovendien wordt bij steeds meer kinderen de diagnose ‘dyslexie’ gesteld. Aangezien de niveauverschillen binnen een groep groot kunnen zijn, is ‘onderwijs op maat’ belangrijk. Daarom moet je over werkvormen beschikken waar kinderen grotendeels zelfstandig mee aan de slag kunnen. De methode ‘Lekker Lezen’ komt hier zeker aan tegemoet.

16 Kijken Kiezen Plus
EVALUATIE
Alja de Lange-Verkerk
Leren Lezen is in onze maatschappij een vereiste om op een normale manier te kunnen functioneren. Gelukkig gaat lezen voor veel kinderen bijna vanzelf. Daarnaast is er de groep die hier ondersteuning bij nodig heeft en er met veel inzet ook komt. Ten slotte blijft er een kleine groep kinderen en volwassenen over die zeer veel moeite hebben met het leren lezen of nooit de gelegenheid hebben gehad om te leren lezen. Het programma ‘Kijken en Kiezen Plus’ helpt.

18 Meedoen aan de COS Awards 2010
COS AWARDS 2010
Anneke Kok
De wedstrijd om de COS Awards staat op stapel. Alle scholen uit het primair en voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen kunnen eraan meedoen en er zijn prachtige prijzen te winnen. Wie maakt het interessantste filmpje over ict-toepassingen in school en ontvangt de Award 2010?

20 De klas van de toekomst

Florina Blokland
Een High Education Campus in Nederland is de wens van leerkracht Johan Hof. Veel van zijn idee‘n over het onderwijs van de toekomst zijn gerealiseerd op zijn school: de computer neemt de rol van leer- en werkboek over. Voor Johan is de toekomst al begonnen. Zijn gedroomde school is ingericht, maar Johan is nog niet uitgedroomd.

23
Europa Journaal
Florina Blokland
Een nieuw multimediaal product probeert met actuele thema’s de kennis van leerlingen over Europa te vergroten, zodat zij zelfstandig een mening kunnen vormen over Europa en haar kernwaarden. Actueel Europees Journaal in de klas: ‘ik voel mij Europeaan omdat ik veel op vakantie ga in Europa.’ Zomaar een uitspraak van een leerling van groep 7 die gevraagd werd of zij zich Nederlander of Europeaan voelt. Europa is mŽŽr dan een aantal vakantielanden bij elkaar.

24 Online studiehulp PaboWijzer
Bianca Pannekoek
Een veel gehoorde opmerking over het competentiegericht onderwijs is dat studenten te veel zelfstandig aan het werk zijn, waardoor er te weinig ruimte is voor kennisoverdracht. Het ontbreken van een degelijke theoretische kennisbasis lijkt een steeds groter probleem te worden op Pabo’s. Juist deze studenten dienen voorzien te zijn van degelijke kennisbasis op een groot aantal leergebieden. Om het kennisniveau van studenten te verhogen is er een online studiehulp ontwikkeld: PaboWijzer, een mix tussen het fysieke boek en digitale informatiedrager. De vraag dient zich vervolgens aan of PaboWijzer aansluit op het huidige leerproces en of deze ook meerwaarde heeft voor de student.

25 PaboWijzer
pabowijzer.nl

26 Aan de slag
Albert Lubberink
– Virtueel practicum
– Wereldkids
– Sommenmaker

27 Gorilla Gorilla

COS LESIDEE
Helmar Rouwenhorst

De gorilla en andere bedreigde diersoorten. Op onze planeet leven vele dieren. Sommige heel dichtbij, kijk maar om je heen. Andere ver weg of onbereikbaar voor ons. Er worden nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt. Daarnaast verdwijnen er ook dieren. Een van de dieren die met uitsterven wordt bedreigd, is de grootste mensaap: de gorilla

28 Netwerken
– Encyclo (algemeen) (www.encyclo.nl)
– Angst? (po) (www.bibbers.nl)
– Biologiepagina.nl (vo) (www.biologiepagina.nl)
– Uitmuntend Duits of Nederlands (vo) (www.uitmuntend.de)
– Bienvenidos (vo) (www.leer-spaans.nl)
– Lesstof oefenen met Q-Learn (po/vo) (www.q-learn.nl)
– Tekenjuf (po/vo) (http://tekenjuf.websitemaker.nl/tekenles)

29 Games
COLUMN
Jan Zengerink

31 Windows 7: ‘Soepel, sneller, gebruiksvriendelijker’
Erno Mijland
Vista voorbij. Doet Windows 7 de imagoschade door Vista teniet? In Heerlen op het Sintermeertencollege experimenteren ze al met het nieuwe besturingssysteem. Tot nu toe naar volle tevredenheid. Het Sintermeertencollege is een van de eerste scholen in Nederland die het implementeert.

34 Tips & Trucs

– Beheer je netwerk (www.spiceworks.com)
– Maak je formulieren online (http://docs.google.com)
– Windows 7 – snel starten
– Bouw je eigen familieboom (www.myheritage.nl)
– ‘Handgeschreven’ tekstdocumenten (www.yourfonts.com)
– Wiskunde zoekmachine (http://www99.wolframalpha.com)