COS — Jrg. 27 (mei 2010) Nr. 9

Thema: LEERMIDDELENBELEID

4 De gevolgen van de kredietcrisis vielen tot nu toe nog mee, zeker als je je baan behield. In juni zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en als je de geluiden moet geloven, merken we de komende vier jaar, en misschien nog wel langer, de gevolgen van grootscheepse bezuinigingen…
REDACTIONEEL
Theo Louwers, hoofdredacteur

4 BITS & BYTES
– MacDrive
– Slimme laptopkar
– Digitaal dicteren
– U-Touch aanraakscherm

5 KLEMBORD
Opinies over eigentijds onderwijs en ict, gelezen door de redactie van COS in krant, tijdschrift en op internet.

6 ‘We kunnen het verschil maken’
Q&A
Erno Mijland
Een compleet pakket digitale leermiddelen voor alle vakken van het voortgezet onderwijs als volwaardig alternatief naast het aanbod van de traditionele educatieve uitgeverijen…het lijkt nog ver weg. Maar als het aan het Innovatieplatform-VO ligt, is het dichterbij dan ooit.

8 Op locatie

De Heidehoek in Vledderveen

9 COS Forward

Theo Louwers
– Leraar presteert beter door ict
– Pilot verplaatsing cito-eindtoets
– Schooltv-beeldbank plus
– Nko komt met boekje en ouderavond over games en gaming (www.nko.nl)
– Nieuwe brochure: kinderen en internet
– Ik zwijg niet meer (www.ikzwijgnietmeer.nl)

12 Is leermiddelenbeleid van alle tijden?

THEMA
Jan Zengerink
In de zomervakantie van 1976 rondde ik mijn afstudeeronderzoek af. Thema van dat onderzoek was: ‘Hoe komt het dat collega’s een onderwijsmethode kiezen en vervolgens tot de ontdekking komen dat ze een verkeerde keus hebben gemaakt?’

1
4 Muiswerk – Getallen
EVALUATIE
Alja de Lange-Verkerk
De laatste tijd is er zeer veel aandacht voor het taal en rekenonderwijs. De inspectie vraagt om duidelijke doelen en er moet meer gekeken worden naar de zaken die leerlingen moeten kunnen en kennen en de stof moet in een doorgaande lijn geplaatst worden. Muiswerk biedt volgens de uitgever de mogelijkheid om elke leerling te laten oefenen op het eigen niveau.

16 Www.entoen.nu
EVALUATIE
Henk Botter
De website is niet nieuw. De canon van de Nederlandse geschiedenis lijkt inmiddels ingeburgerd. Het stof rond discussies over arbitraire beslissingen over wat er wel of niet in moet, is gaan liggen. De website is een goed voorbeeld van alles wat geschiedenis niet is: statisch. Door de interactieve mogelijkheden en de voortdurende aanpassingen is de site voortdurend in beweging en biedt hij telkens nieuwe, verrassende inspiratie voor lessen.

18 Open leermiddelen, haken en ogen

THEMA
Albert Lubberink
Zijn open leermiddelen een oplossing voor een financieringsprobleem? Voldoen ze aan de verlangde kwaliteitsnormen? Zijn ze inpasbaar in mijn onderwijspraktijk? Een rondreis langs wegen, dwaalwegen, voetangels, klemmen, kaf, maar ook heel veel koren.


21 iSchool: ŽŽn op ŽŽn leren

THEMA
Kurt Klynen
Leren en lesgeven in de 21ste eeuw met aangepaste technologie om de motivatie te verhogen. Ik hoor het beleidsmakers graag vertellen. Ik denk dan hardop: nieuwe technologie, laat maar komen!

22 Europa educatief

EVALUATIE
Albert-Jan den Butter
‘Europa’ is een belangrijk thema in onze samenleving en dus ook in het onderwijs. De overheid doet er veel aan om de bekendheid en het imago van de Europese Unie op te krikken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt het onderwijs met een website, waarop heel veel materiaal te vinden is dat direct bruikbaar is in je lessen. De website http://www.europaeducatief.nl heeft lesmaterialen voor diverse doelgroepen. De makers van de site noemen de site: ‘Het startpunt voor Europa in het onderwijs.’

24 Open source: feiten en ficties

THEMA
Albert Lubberink
Waarom kiest een school een open sourcetoepassing als er een goed programma van de uitgever is? Op vrijwel elke school passeert die vraag wel eens de revue, zeker als men voor de keuze van nieuwe leermiddelen staat.

26 YouTube-films bewaren, karikaturen maken, Er zit muziek in de klas

AAN DE SLAG
Florina Blokland

27 Wereldtentoonstelling
COS LESIDEE
Helmar Rouwenhorst
‘De wereld wordt steeds kleiner’ of ‘Wat een klein wereldje’ zijn uitspraken die je vast wel eens gehoord hebt. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Wordt onze aardbol echt kleiner?

28 Gaandeweg grafieken maken
Ed van den Berg, Frank Scheickert, Gerda Manneveld
Als een plaatje meer zegt dan 1000 woorden, wat vertelt een grafiek dan? Onderzoekers van het Expertisecentrum Wetenschap en techniek Noord-Holland lieten kinderen aan den lijve ervaren wat het verhaal achter een grafiek is.

30 Kleinschalige projecten slaan aan.

Evita Nort
Negen scholen voerden in 2009 een project uit in het kader van de Innovatieregeling van het SURFnet/kennisnet Innovatieprogramma. Met deze regeling wil het programma innovatieve projecten stimuleren die met ict een onderwijskundig probleem oplossen.

32 Leermiddelenbeleid en KlasCement

THEMA
Dirk Rommens
KlasCement, de Vlaamse portaalsite voor en door onderwijs, kreeg een tijd geleden de toevoeging ‘Web2.0’. De kenmerken van deze internetfilosofie worden er al jaren in de praktijk gebracht.

33 Inleven

COLUMN
Jos Elbersen

34 Tips & Trucs

– Volg je leerlingen…
– …En je docenten
– Maak je filmpje online
– eBook
– Url als pdf
– Mount je vhd
– Malwarescan
– Snelheidsmeter