COS — Jrg. 20 (april 2008) Nr. 4

4 “Afgaande op de inzendingen voor de COS Awards gebeurt er in Nederland veel op het gebied van ict …”
REDACTIONEEL
Theo Louwers, hoofdredacteur

4 BITS & BYTES
– Fopmuis
– Nooit meer vette vingers (www.ffshoppen.nl)
– Stralend lesmateriaal (www.viewsonic.nl)
– Kaakklanken (www.jawbone.com)
– Goedkoop digitaal schoolbord


6 Van time-out naar try-out
Theo Louwers
Ict kan als hulpmiddel dienen bij de begeleiding van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of met zeer moeilijk gedrag. Niet alleen om problemen op te lossen, maar juist in een poging om ze te voorkomen.

9 COS forward
Theo Louwers
– Stelwerk (www.nib.nl/producten/dtk/index.html)
– Onderwijsvanmorgen.nl (www.onderwijsvanmorgen.nl)
– Gratis ontwikkel- en ontwerpsoftware (http://channel8.msdn.com)
– Weet wat ze gamen (www.weetwatzegamen.nl)
– Inzet virtuele omgevingen

10 ‘Doen wat echt het verschil maakt’
Q&A / INTERVIEW
Erno Mijland
Je kunt natuurlijk lesgeven vanuit je geloof in het constructivisme of het behoud van tradities als het klassikaal frontaal onderwijs. ‘Maar geloven voldoet niet’, vindt John Hattie. ‘Een goede leraar kijkt naar de feiten en evalueert voortdurend of wat hij doet, werkt.’

12 Zelf spellen maken met Games Atelier
Harry Dubois
Games in het onderwijs is een onderwerp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat van zowel docent als leerling. Het Games Atelier van stichting Waag Society daagt leerlingen uit tot het zelf maken van spellen.

15
AAN DE SLAG
Bianca Pannekoek
– Tekstbegrip (Nederlands, vo) (www.tekstenweb.nl)
– Veilig surfen (Ict, po/vo) (http://security4kids.nl)
– Duurzame energie (Natuuronderwijs, po/vo) (www.natuurlijkduurzaam.nl)

16 ‘Gratis schoolboeken’ impuls voor beleid digitaal leermateriaal
RenŽ Montenarie & Willem-Jan van Elk
Het is zo goed als zeker: vanaf het schooljaar 2009-2010 krijgen vo-scholen geld voor het aanschaffen van leermaterialen. Dit biedt de school een prachtige kans de inzet van digitaal leermateriaal een impuls te geven.

18 Made in Europe
EVALUATIE
www.europaeducatief.nu

20 Pimpjefoon!
EVALUATIE
www.pimpjefoon.nl
en www.kinderconsument.nl

22 www.tijdsbeelden.nl
EVALUATIE

24 Cošperatief leren met Wiki’s
AndrŽ Siegers & Mart Kuijpers
In het schooljaar 2006-2007 nam het Brabantse schoolbestuur SKOzoK het initiatief voor de uitwerking van een project met als vraagstelling: ‘Kunnen we de meerwaarde van het werken met Wiki’s in het basisonderwijs in kaart brengen en wat betekent dit voor het cošperatief leren?’

28 Blariacumcollege in Venlo
OP LOCATIE

29 Typisch Chinees
COS LESIDEE
Bas Pieterse & Tineke de Birk
Het land van de Chinese muur, het land van rijst, het land van… Dit is de eerste van een serie lesidee‘n over China.

30 Onderwijs via afstandsleren
Irma van der Neut & Christa Teurlings
Binnen het vo experimenteren docenten met het gebruik van video-conferencing. Welke ervaringen worden ermee opgedaan? CVO Zuid-West Frysl‰n en het Dockinga College doen onderzoek naar de praktijk van afstandsleren.

32
NETWERKEN
Christien Hoefs
– Gezichtsbedrog op Planet Perplex (algemeen) (www.planetperplex.com/nl/julian_beever.html)
– Dropsend (algemeen) (www.dropsend.com)
– Webjes en weetjes en meervoudige intelligentie (po)
– Bereid je voor op de brugklas (po/vo) (www.leer-actief.nl)
– Woon je boven of onder NAP? (po/vo) (www.ahn.nl/zeeniveau)
– Histori‘n (vo) (www.historien.nl)

33 Macht
COLUMN
Jan Zengerink

34 Ict helpt in de taalles
Inge De Cleyn
Taalles geven in het buitengewoon secundair onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. In een groep van gemiddeld twaalf leerlingen verschilt het taalniveau en werktempo enorm. Ict-toepassingen kunnen en hulp zijn om leerlingen op hun eigen niveau en tempo te laten werken.

35
TIPS & TRUCS
Harry Dubois
– Gratis bibliotheekprogramma
– Gratis online klaslokaal
– Online dataopslag
– Verbluffend snel afbeeldingen zoeken
– Web 2.0-websites
– Over Web 2.0 gesproken
– En Flickr…