COS — Jrg. 16 (september 2004) Nr. 7

Thema: ICT BEHEER EN TECHNIEK

4 Beheren is vooruitzien
REDACTIONEEL
Jan Lepeltak

4
Bits & Bytes

5
AGENDA

6 ‘Hoed je voor de gelovigen’

Q&A

Robert Sikkes

7 De menselijke maat
COLUMN
Jan Lepeltak

8 OWG Software Symposium
Jaarbeurs Utrecht – 10 november 2004

9 Boekenwurmen
COS LESIDEE

11 De eindgebruiker mag alles
John Bronkhorst
en Frits van Kouwenhove
ICT-beheer op school

14 Organiseer je eigen brandoefening
COS PRAKTIJK
Bob Hofman en Jan Lepeltak


16
COS ACTUEEL

17 Manifestatie ICT Beheer en Techniek
KATERN
NBC (Nieuwegeins Business Centre) – De Blokhoeve, dinsdag 16 november 10.00 – 17.00 uur. Exposanten, workshops, wedstrijden en route.

24 ICT op Goeree-Overflakkee On?wijs goed!
Tessa van Zadelhof
Stichting On’wijs Goeree-Overflakkee faciliteert de techniek en het beheer van ICT op 33 basisscholen

29 Netwerken is met mensen werken
RenĀŽ Franquinet
Op het St. Willibrordcollege in Goes vormen de wensen van docenten en leerlingen het uitgangspunt van het netwerk

35 Evaluaties
MONITOR
Eigenwijs op reis

38 Evaluaties
MONITOR
www.curie-online.nl / www.wereldwijs.nl

42 Netwerken

43 Het raam uit!
COLUMN
Jos Elbersen

45 ICT-voorzieningen goed op orde, maar rendement kan beter
John Bronkhorst
Uitkomsten van de Voortgangsrapportage ICT in het onderwijs

46 TIPS & TRUCS