COS — Jrg. 16 (mei 2004) Nr. 5

6 Patti Valkenburg: “Goede zaak als de pc in gezinnen met jonge kinderen in de kamer staat”
RenŽ Franquinet
Volgens Patti Valkenburg moeten opvoeders niet alleen op de gevaren van nieuwe media wijzen, maar ook de goede zaken benadrukken.

8 Lees mee dank zij ICT
John Bronkhorst
Welke rol kan ICT spelen bij het signaleren en oplossen van leesproblemen?

12 Pabo op niveau?
REURING
Haye van der Werf
Welles, nietes deel 2. Het tweede deel over de vraag hoe het gesteld is met de ICT-kennis en -kunde op de pabo’s.

14 Digitale orthotheek helpt bij Weer Samen Naar School
Marcella Molenaar en RenŽ Franquinet
Samenwerkingsverbanden in Friesland en Groningen gebruiken een door het ECNO (Educatief Centrum Noord en Oost) ontwikkelde digitale orthotheek.

16 De COS Awards 2004

ICT en science: natuurlijk!

17 ‘Lector Salutem!’
John Bronkhorst
Hoofdredacteur Jan Lepeltak is benoemd tot lector ICT en veranderende didactiek aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden.

19 Mij een zorg …
Tessa van Zadelhoff
Tips over het omgaan met zorgleerlingen in combinatie met ICT.

21-29 Monitor

22 Evaluaties PO
Monitor
– Muiswerk
– Woorden 1,2,3


24 Evaluaties PO
Monitor
– De Lesebanc Extra

22 Evaluaties PO en VO
Monitor
– Kennisnet Leerlingzorgsites

28 Netwerken
Monitor
O.a.: ‘Cybersecrets’ en ‘Lesgeven anders organiseren’

22 Stoornis
Monitor – column
Jos Elbersen

EN VERDER:

4 Zorgleerlingen
Redactioneel

4 Bits & Bytes

7 Agenda

18 Prins Constantijnschool in Ede
Op locatie

20 COS actueel

30 Wilhelmus van Nassouwe
Tessa va Zadelhoff
COS lesidee

31 Tips & Trucs