COS — Jrg. 16 (juni 2004) Nr. 6

Thema: INTERNATIONAAL

4 Computers op school zonder grenzen
Redactioneel

4
Bits & Bytes

6 World-Ecitizens verenigt u !
Q&A
De Engelse ICT-deskundige Christina Preston is ervan overtuigd dat met ICT culturele grenzen kunnen worden doorbroken

8 ICT onmisbaar op de Nederlandse school in Jakarta

Internet biedt op Jakarta veel mogelijkheden voor Nederlandse leraren en leerlingen met heimwee

10 De computers het raam uit ?
REURING
Lectoren over de vraag of ICT het onderwijs kan verbeteren en de rol die zijzelf daarin kunnen vervullen

11 Het toverwoord is content
Een ICT-leverancier is ervan overtuigd dat kwalitatief goede en toegankelijke educatieve content de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren

12 Scholen op Curaao schreeuwen om betaalbare internetverbindingen

ICT heeft een plaats verworven op de Curaaose scholen. Alleen de internetverbindingen vormen nog een groot probleem

15 COS actueel

16 Leren van ver: Het digitale Pabo-project
Het digitale Pabo-project van hogeschool INHOLLAND bewijst dat leren van ver niet verre van leren is

20 Vraag het de leerling !
Leerlingen van twaalf vo-scholen onderzochten in een pilot-project hoe hun school nog beter kan worden

22 Rekenmaatje
Evaluaties

24 Woorden vangen
Evaluaties

26 Na klar !
Evaluaties

28 Netwerken

29 Vakantie …
COLUMN
Jos Elbersen

31 Athene 2004
COS lesidee

32 Internet in het onderwijs: hoe het begon
Internet drong eind jaren ’80 door in het onderwijs. maar de basis werd al in de jaren ’60 gelegd …

33 Agenda

34 Het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest
Op locatie

35 Tips & Trucs