COS — Jrg. 14 (oktober 2002) Nr. 8

REPORTAGES EN ACHTERGRONDEN

2 E-MAIL IS UIT, CHATTEN IS IN!
We hebben het wel vaker gehad over de gevaren van het gebruik van Internet en dat betrof dan ongewenste sites. Dat e-mailen en chatten minstens zo problematisch kun- nen zijn, is misschien minder bekend.

4 EEN JAAR STICHTING ICT OP SCHOOL
Een overzicht van wat de stichting ICT op school na een jaar voor het onderwijs heeft betekend en nog kan betekenen.

6 DE MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DJ GONE
Een computerprogramma waarmee multimedia in elkaar gezet kunnen worden, kan een goed middel zijn om leerlingen te leren kritisch te kijken. Een ontvoerde discjockey zorgt daarbij voor veel geruchten.

8 ‘ICT EN DE LERAAR’ CENTRAAL THEMA TIJDENS COS-AWARDS SEMINAR 2002
De prijsuitreiking voor de COS-Awards 2002 zal voorafgegaan worden door een seminar, dat als thema de leraar en ict heeft.

18 ‘CLASS’, EEN NIEUW COMPUTERBEHEERSYSTEEM VOOR SCHOLEN
Hans van Dongen, mediathecaris bij “De Nuborgh” in Elburg, wil ons graag laten weten hoe prettig het is te werken met het programma Class. Dit is een computerbeheer- systeem dat je heel wat werk uit handen neemt.

20 ICT-lMAGO NEGATIEF VOOR MEISJES
ICT in het algemeen en informatietechnologie in het bijzonder trekt veel meer jongens dan meisjes. Je kunt zoiets niet afdoen met: het ligt jongens nou eenmaal beter. Wat is er meer aan de hand?

EVALUATIES

12 EEN PRATENDE BIJ
BASISONDERWIJS
Een programma voor woordenschat en spreektaal voor 4- tot 6-jarigen. Praatplaatjes met de stem van een pratende bij moeten zorgen voor de nodige interactie met het kind.

14 DETECTIVE PADDINGTON AROUND THE WORLD
BASISONDERWIJS
Beer Paddington wil de honderdste verjaardag van zijn tante, Lucy, samen met haar vieren. Maar om reislustige Lucy te vinden, moet Paddington een heel avontuurlijke reis over de wereld maken!

16 IMPERATA, WERKEN OP AFSTAND
VOORTGEZET ONDERWIJS
Het is er wel, een programma dat lesgeven op afstand mogelijk maakt en dat bovendien de voortgang bepaalt en controleert naar gelang van de vorderingen van de leerling, maar voldoet het ook?

SERVICE EN RUBRIEKEN

9 DE COLUMN VAN JOS ELBERSEN

10 NET@WERKEN

13 BERICHTEN, GESIGNALEERDE SOFTWARE, LITERATUUR, AGENDA

22 TIPS EN TRUCS

26 10 VRAGEN AAN …

28 COS LESIDEE‘N