COS — Jrg. 14 (december 2002) Nr. 10

REPORTAGES EN ACHTERGRONDEN

2 COMMUNITY?S VOOR HET BASISONDERWIJS
Een kijkje in de digitale koffiekamer van de PO-community?s op kennisnet. Is er sinds anderhalf jaar meer leven in de brouwerij?

4 HOESTAATHETMETDECOMMUNITIESOPKENNISNET.NL ?
Er zijn veel vakken in het VO. Er zijn evenzovele community?s op kennisnet voor te vinden. Hoe staat het inmiddels met hun community-leven?

20 ICT EN ONDERWIJS: MEERWAARDE ONDER VOORBEHOUD
ICT op School laat zien dat veel computers nog niet betekenen dat het onderwijs beter wordt. Organisatorische en didactische aanpassingen zijn ook nodig.

22 COMPUTERPROGRAMMA LEERLINGVOLGSYSTEEM VERSIE 3.1
Leerlingvolgsystemen behoeven altijd verbetering. Ze zijn nooit af. Bespreking van een programma dat hoge ogen wil gooien.

EVALUATIES

12 TEKSTBEGRIP KAN TOCH OP DE COMPUTER
Basis- en Voortgezet onderwijs
Tekstbegrip oefenen op de computer is niet altijd succesvol gebleken. Evaluatie van een programma waarmee het beter kan.

24 WEERBAAR TEGEN SEKSUEEL MISBRUIK?
Basis- en Voortgezet onderwijs
Een idee om ervaring met trainingen voor kinderen in fysieke/mentale weerbaarheid op cd-rom te zetten is gerealiseerd. Werkt het?

26 IN DE STOEL VAN DE REGISSEUR
Voortgezet onderwijs
Evaluatie van een softwarepakket dat leerlingen leert werken met media en de beslssende invloed die montage van beeld en muziek kan hebben.

SERVICE EN RUBRIEKEN

1 Computers op school: het helpt echt
REDACTIONEEL
Jan Lepeltak

9 Shi(f)t … Jos in de luiers
COLUMN
Jos Elbersen

10 NET@WERKEN
Frits van Kouwenhove

14 BERICHTEN, GESIGNALEERDE SOFTWARE, LITERATUUR

19 AGENDA

28 COS LESIDEEèN

Tessa van Zadelhoff

E-mail of snailmail ?