Bij de Les — Jrg. 9 (september 2013) Nr. 7

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 LOB op een excellente school

Truda Zijp & Emmy Viezee-Fock
Het Clusius College en CSG Calvijn Juliana ontvingen vorig jaar het predicaat ‘excellente school’. Bij de Les was benieuwd hoe deze scholen hun loopbaanori‘ntatie en -begeleiding (LOB) vormgeven.

10 KORT NIEUWS
Fleur Winnen & Emmy Viezee-Fock
Mbo’s leiden nog te vaak op tot werkloosheid
– Reiskosten scholieren vallen hoger uit
– Handreiking invoering Passend Onderwijs
– Maatschappelijke stage niet langer verplicht
– Ondersteuning samenwerkingsverbanden
– Autistische leerlingen geweigerd
– Onderwijs op maat
– Eed voor schoolbestuurders
– Beierse examenfraude
– Ministerie onderwijs schrapt subsidies
– Platform studiecoaching
– Moeite met loslaten
– Overgewicht jongeren met lager inkomen
– Na school geen digitale huiswerkopgaven
– Succes zomerschool
– Vervolg bindend studieadvies

11 ‘Grenzen stellen is de basis voor een goede samenwerking’
STELLING VAN DE MAAND

12 Apps voor decanen
Marieke Snippe
Afgelopen schooljaar lanceerden DeDecaan.net en TKMST* allebei een eigen app voor decanen en leerlingen. Wat hebben deze apps te bieden?
* TKMST (Toekomst): studie- en beroepskeuzeprogramma

14 Mentoraat zonder werkdruk. Kan dat?
RenŽ van Kralingen
Sommige mentoren lopen zichzelf voorbij, terwijl anderen hun taken puur natuur benaderen. Waar ligt de balans?

17 Iets van niets maken
COLUMN
Truda Zijp
In deze rubriek vertellen professionals over hun beroep.

18 Altijd online, ook in de klas?
Marie-Elle van der Weij & Justine Pardoen
Scholieren en studenten zijn altijd verbonden met de buitenwereld. Wat betekent dat voor docenten?

20 Bij de Les verhalenwedstrijd 2013: ‘Nooit gedacht!’
Ook dit jaar organiseert Bij de Les weer een verhalenwedstrijd. Als decaan, leerlingbegeleider, mentor of zorgcošrdinator kent u ongetwijfeld die situaties waarvan u zegt: ‘Dat had ik nooit gedacht!’ Vertel ons over de manier waarop u op uw plek terecht bent gekomen: dat had u nooit gedacht. Of schrijf over het nooit gedachte verhaal van die ene specifieke leerling. Wij zijn benieuwd naar de unieke verhalen uit uw dagelijkse praktijk als begeleider.

21 Kennismaken met Hermien Miltenburg
Emmy Viezee-Fock
Een interview met het nieuwe bestuurslid van de sectie havo-vwo van de NVS-NVL.

22 Alarm: kwaliteit zorgcošrdinator in het geding
Martenjan Poortinga
Door bezuinigingen verdwijnen de meeste opleidingen tot zorgcošrdinator. Martenjan Poortinga luidt de noodklok.

24 Past een leerling uit het PRO* op het MBO?
Evert Kloek
De kwaliteit en excellentie van een school blijkt niet alleen uit de hoogbegaafdheid van leerlingen, maar ook uit het adequaat en passend onderwijs bieden aan leerlingen uit praktijkscholen. Dat geldt ook op het mbo. Bezuinigen op deze leerlingen zegt dus iets over de kwaliteit van een school.
* PRO: praktijkonderwijs

26 Wordt een begrensde begeleider
Henk Galenkamp
Contact is essentieel in het werk van een begeleider van leerlingen, zowel bij persoonlijke moeilijkheden als bij keuzevraagstukken. Dit vraagt van de begeleider dat hij zijn grenzen helder heeft. Echt contact kan immers alleen aan de grens ontstaan.

28 Beweging brengen in gedrag
Xandra van Hooff
Op school hebben we regels zodat iedereen weet waar hij of zij zich aan te houden heeft en om de veiligheid te garanderen. Maar wat nu als je een leerling in de klas hebt die deze regels keer op keer bewust of onbewust doorbreekt?

30 Piekeren over zelfdoding / Als een liedje dat niet meer uit je hoofd gaat…
Ine Spee
In de schokkende gebeurtenissen die scholen soms meemaken, neemt de zelfdoding van een leerling een aparte plaats in. In de dynamische wereld van de school waar veel toekomstgerichte energie en vitaliteit is, slaat dit bericht in als een bom.

32 Krokodil

COLUMN

Gita Moehadjir

33 Leerlingen die buiten de lijntjes kleuren
Herberd Prinsen
Als leerlingen buiten de lijntjes kleuren met agressief- en ander grensoverschrijdend gedrag, verbergen ze vaak andere (contextuele) problemen. Onvoldoende zorg van ouders kan zo’n probleem zijn. Dat los je met alle betrokkenheid van een begeleider niet zo maar op.

34 Destructief recht, parentificatie, onbalans …
CARTOON
Leen Baars

37 Omdenken in de klas
ENERGIZER
Ivo Mijland
Zie ook omdenken.nl

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Excellent Gemotiveerd
– Goed mentorschap
– Prinsen en prinsessen in de klas
– X-factor voor vertrouwenspersonen
– LOB op het menu
– Sociale vaardigheden
– Dag van de zorgcošrdinator