Bij de Les — Jrg. 9 (mei 2013) Nr. 5

2 Verhalenwedstrijd 2013
Thema: ‘Nooit gedacht!’ Inzending voor 15 september 2013

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Van multiculturaliteit naar inclusiviteit
THEMA
Jannie C. Limburg
Inclusiviteit vergroot de kansen voor leerlingen in het onderwijs, ongeacht hun afkomst, vooropleiding, opvoedingsachtergrond of sekse. Maar hoe pas je het toe in de praktijk?

10 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Fleur Winnen
Moslimjongeren vinden school nuttig
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
– Uitwerking Iwoo en praktijkonderwijs
– Tweede studie toegankelijker
– Informatica sterft uit in vo
– Amsterdam gaat spijbelaars beboeten
– Gerommel bij tweede correcties examens
– ELO Webwalk
– 650 scholieren uitgeloot voor middelbare school
– Zwaardere toelatingseis voor pabo
– Site positioneert Talentscholen
– Aantal stageplaatsen verder in verdrukking
– Chinees als keuzevak
– Reactie NVS-NVL op onderzoek LAKS

11 ‘De school die zich bewust is van haar eigen cultuur, verhoogt de kansen voor leerlingen met verschillende achtergronden’
STELLING VAN DE MAAND

12 Iedereen is anders / Andere cultuur is geen uitgangspunt voor begeleiding
THEMA
Truda Zijp
Stem je begeleiding af op individuele leerlingen’, adviseert Najat Bouabid uit eigen ervaring. Najat Bouabid (25) is derdejaars student Pedagogiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze loopt stage als loopbaancoach bij het team Herori‘ntatie van het Studie & Loopbaancentrum van ROC Midden Nederland in Utrecht. Haar visie op het begeleiden van (allochtone) leerlingen is ontstaan tijdens haar eigen schoolloopbaan.

14 Zelfstandige gymnasia als afspiegeling van de maatschappij
Berber Vreugdenhil & Cees Klaassen
Het herkennen van het verborgen curriculum is een eerste stap om een betere afspiegeling van de maatschappij te krijgen op je school.

16 Help! Ze gaan op stage! / Over de rol van werkbegeleiders op de stageplek
Josephine Quartal
De rol van de werkbegeleider die de stagiair op de stageplaats opleidt, begeleidt en mede beoordeelt is cruciaal! Een kijkje op de werkvloer.

18 Keuzejaar biedt twijfelaars ruimte
Gera Stuurwold
Studenten die met mensen willen werken maar nog niet weten in welke sector hakken zonder tijdverlies de knoop door in het Keuzejaar van de Gereformeerde Hogeschool.

20 Kick Off Kenniscentrum NVS-NVL
De projectgroep Kenniscentrum van de NVS-NVL is van start gegaan om het kennisaanbod te optimaliseren en de professionalisering van haar leden te bevorderen.

21 Rolf Nijman
MIJN INSPIRATIEBRON
Truda Zijp

Regelmatig vertelt een professional over zijn of haar inspiratiebron bij het begeleiden van leerlingen. Deze maand: Rolf Nijman, docent geschiedenis en decaan aan het Comenius College in Hilversum.

22 Bruggen bouwen tussen vo en universiteit

Marieke Snippe
Om de kloof tussen v(w)o en universiteit te verkleinen geven docent-lectoren op het Tilburgse Beatrix College aandacht aan academische vaardigheden binnen het vwo.

24 Een droom om te vliegen? / Weinig perspectief voor aspirant-piloten
Gert-Jan Wijmer
Op dit moment telt Nederland al ruim 1200 werkloze verkeersvliegers. En de studieschuld blijft bestaan.

26 Veranderen? Rustig aan een beetje! / Begeleidingsgesprekken (2)
Stijn van Merendonk & Ivo Mijland
Hoe ga je om met de tweestrijd van leerlingen: ze willen wel veranderen, maar het oude vertrouwde trekt ook nog.

29 Opleiden waarvoor?
COLUMN
Dirk Olsthoorn

30 Ongewenst gedrag van gewone jongens op gewone scholen
Marie-JosŽ Koerhuis & Ron Oostdam
Welk effect heeft de relatie met de docent op het gedrag van leerlingen?

33 Uit het raam
Schrijfteam vo
Een schrijfteam verzorgt wekelijks een blog op de site van de Zorgcošrdinator in Positie.

34 Straf op school, ouders niet blij
CŽcile de Bruin
Ouders zijn op zoek naar hun rechten en plichten en zijn soms bereid daar ver voor te gaan.

35 ‘Ik denk dat u zelf het lokaal voor straf moet aanvegen, meneer…’
CARTOON
Leen Baars

37 Het familiediner (1)
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
Slim omgaan met (hoog)begaafde leerlingen
Pesten en gepest worden; schreeuwen om verbinding
– Gezag in het geding
– Wat als jongeren over zelfmoord praten
Prinsen en prinsessen in de klas
– X-factor voor vertrouwenspersonen