Bij de Les — Jrg. 9 (juni 2013) Nr. 6

Thema: MENTOREN

2 Verhalenwedstrijd 2013
Thema: ‘Nooit gedacht!’ Inzending voor 15 september 2013

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Oplosmiddelvrij mentoraat: gezonder voor mentor en leerling
THEMA
Ivo Mijland
De mens wil zo snel mogelijk het probleem van de ander wegnemen. Maar oplosmiddelen hebben nare bijwerkingen.

10 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock en Fleur Winnen
Mbo-opleidingen afhankelijk van werkgelegenheid
– Samenwerking Hogescholen
– Eerste universitaire studiebijsluiter
– Dossier VSV en verzuim
– Uitwerking leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
– HBO-raad heet voortaan Vereniging Hogescholen
– Laatste examenhulp per Twitter
– Ware Bataven
– LOB nu ook in Belgi‘
– Plattelandskind vaak onnodig naar vmbo
– Oplossing voor wiskundeprobleem?
– Genoeg talent en toch tekort
– Twee scholen gezocht voor pilot VluchtelingenWerk
– Veel vrouwelijke artsen
– Weinig online seksueel risicogedrag

11 ”Kortere zomervakanties verlichten de pieken aan het einde en het begin van het schooljaar”
STELLING VAN DE MAAND

12 Glij niet uit over het vuilnis van de klas!
THEMA
Ellen Reehorst
Als je een goede band hebt met je mentorklas zullen je leerlingen af en toe hun hart luchten over andere docenten.

14 Trainen om je mond te houden
Anjo van Noord-Gijsen
Hoe train je je collega’s in het voeren van effectieve gesprekken met leerlingen?

16 Goed van start met vrijwillige mentor
THEMA
Jessica Ayud Manzano & Lineke Maat
Recente effectmeting van School’s cool Utrecht laat de meerwaarde van vrijwillige mentoring voor brugklassers zien.

18 Wat leer je in een mentortraining?
THEMA
Ageeth Jorna
Wat heb je aan een mentortraining? Een ervaring en een aanbieding.

20 Afscheid bekende gezichten binnen de NVS-NVL
Emmy Viezee-Fock
Dit schooljaar neemt de NVS-NVL afscheid van drie oude rotten uit haar bestuurskringen: Teus Beijer, Jeroen Ongering en Norbert Bollen.

22 Staatssecretaris, uw bemoeizucht is gewenst!
Cherifa Hendriks
Een bijzondere doorn in het financi‘le overheidsoog zijn de bijzondere leerlingen. Maar wie helpt straks de leerlingen van de praktijkschool op weg in hun loopbaan?

24 Gelden voor LWOO en PRO zijn niet een pot nat
Cherifa Hendriks
Eric Bouwens, bestuurder van Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen, ziet gevaren voor het PRO opdoemen als de overheveling van LWOO- PRO-gelden naar de samenwerkingsverbanden (SWV) een feit wordt.

25 De zorgcošrdinator en de mentor

COLUMN

Martenjan Poortinga

26 De taal van verandering / Begeleidingsgesprekken met leerlingen (3)
THEMA
Stijn van Merendonk & Ivo Mijland
In dit derde deel van deze drieluik gaan we op zoek naar de interventies die helpen om echt tot verandering te komen. Hoe verleid je de leerling om zelf verandertaal uit te gaan spreken?

29 Mentor voor mentoren: kwaliteitsimpuls voor mentoraat
THEMA
Maya Bakker & Dorian Verhagen
De bordjes van mentoren zijn overvol. Een interne mentorcoach biedt hun de broodnodige persoonlijke ondersteuning.

32 Is jouw school al Meldcodeproof?
Edith Geurts
De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat in op 1 juli 2013. Hoe ziet de wet er uit en wat moet je als onderwijsprofessional weten?

34 Begeleider in de beklaagdenbank
THEMA
Anke Visser
Soms is de aanpak vanuit de school-zorgstructuur voor ouders aanleiding om een klacht in te dienen tegen een begeleidingsfunctionaris.

35 ‘Hallo? Met het AMK*?…’
CARTOON
Leen Baars
*AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

37 Het familiediner (2)
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
– Pubers van nu
– Zorgcošrdinator: klem tussen thuis en school
– X-factor voor vertrouwenspersonen
– De mentor als jongleur
– De Dag van de Zorgcošrdinator
– Conferentie ‘Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen’