Bij de Les — Jrg. 9 (januari 2013) Nr. 1

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Niet het brein pubert maar de puber
Jan Derksen
Hersenonderzoek is in. Het onderwijs is erg ge•nteresseerd. Helaas lijkt ons kritisch denken aan slijtage onderhevig in dit ’tijdperk van het brein’: de breinfoto’s en de hersenexperimenten zijn gewoon te verleidelijk. Wat zijn de risico’s van deze weinig kritische houding?

10 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Fleur Winnen
– Schooluitval onderzocht
– Effectief gebruik vsv-gelden (voortijdige schoolverlaters)
– Gezondheid vmbo-pubers
– Inloggegevens elke maand wijzigen
– Bedenktijdbaby
– Lol in het werk
– Proef verzuim mbo mislukt
– Verschil door harde vakken
– Vmbo’er onbewust online
– Hogere cijfers eindexamen
– Blowverbod Amsterdam
– Moeilijker jongens
– Bij de Les verhalenwedstrijd

11 ‘Het Puberbrein is niet meer dan een hype’
STELLING VAN DE MAAND

12 Internationale ervaring is voor vmbo’ers van belang
Emmy Viezee-Fock
De praktische vakken en de maatschappelijke stage blijken voor het vmbo goede invalshoeken te zijn voor meerjarige internationale projecten. De financiering komt uit Europese subsidies of uit het bedrijfsleven. Voorbeelden uit Almere en Eindhoven.

15 Sandra Goulmy
MIJN INSPIRATIEBRON
Truda Zijp
Regelmatig vertelt een professional over zijn of haar inspiratiebron bij het begeleiden van leerlingen. Deze maand: Sandra Goulmy decaan bij het vakcollege, de Mavo en het Lyceum van het stedelijk in Zutphen.

16 eTwinning leidt tot inspirende internationale contacten
Truda Zijp
Een prestigieuze internationaliseringsprijs ging vorig schooljaar naar het Hervormd Lyceum West in Amsterdam. De tweedeklas vwo-leerlingen van het tweetalig onderwijs werkten samen met leerlingen uit vijf andere Europese landen aan re‘le vraagstukken op het gebied van wiskunde en voeding. dat deden zij via internet.

18 Au pair nog steeds populair
Gera Stuurwold
Werken als kinderoppas in het buitenland, lopen moderne jongeren daar warm voor? Honderd jaar gelden gingen Europese meisjes voor het eerst au pair, letterlijk ‘op gelijke voet’. Veel jongeren gaan tegenwoordig een tijd op reis of werken in het buitenland en au pair gaan wint aan populariteit.

20 Sociaal leenstelsel: sociaal of asociaal
Ben Jongbloed & Hans Vossensteyn
De basisbeurs als onderdeel van de studiefinanciering dreigt te verdwijnen. Studenten zullen meer moeten lenen. Het aanstaande kabinet voorziet een sociaal leenstelsel. Studenten en bestuurders in het hoger onderwijs staan op hun achterste benen. Hoe asociaal is het leenstelsel eigenlijk?

22 Gerichtere keuzes maken door gap year
Margje Geurts en Floor Nusink
Het Europees Platform en Nuffic onderzochten wat de beweegredenen zijn achter dit zogenoemde gap year in het buitenland en welke informatiebehoeften leerlingen en decanen hebben. Het blijkt dat studenten die een tussenjaar hebben gedaan zekerder zijn van hun studiekeuze en minder vaak uitvallen in het hoger onderwijs.

25 Green Engineering (Biobased Business)
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock

26 Career abroad: werken bij de VN
Gera Stuurwold
Het klinkt cool: werken bij een internationale organisatie. Jacqueline Flengte kwam terecht bij de VN en vertelt over de route die zij heeft afgelegd, de leuke en minder leuke kanten van het werk en de perspectieven voor studiekiezers.

28 Overzicht professionaliseringsaanbod voor loopbaanori‘ntatie en -begeleiding
LOB
Janina van Hees
Waar kan een decaan, mentor of schoolleider terecht die zich (verder) wil bekwamen in LOB? Er zijn tal van commerci‘le en niet-commerci‘le aanbieders, maar welk aanbod is geschikt en voor wie? Het project ‘Stimulering LOB’ van de VO-raad heeft een inventarisatie laten opstellen van het landelijke professionaliseringsaanbod over LOB.

29 Honk
COLUMN
Gita Moehadjir

30 Wat er niet inzit, komt er ook niet uit
Martin Appelo
Er is tegenwoordig veel aandacht voor Socrates (469-399 v. Chr.), de Griekse filosoof die met mensen in gesprek ging over vraagstukken waar zij mee worstelden. Wat houdt de socratische dialoog in, en hoe kunnen decanen of leerlingbegeleiders hem gebruiken?

32 Ziek, zwak en misselijk
Leendert van Genderen & Marinka Brandwijk
Elke school heeft regels als het gaat om ongeoorloofd verzuim, maar hoe zit het met geoorloofd verzuim? Bij geoorloofd verzuim gaat het bijvoorbeeld over ziekteverzuim, over leerlingen die ziek gemeld worden door hun ouders. Soms gebeurt dit zo vaak dat de schoolresultaten er onder gaan lijden.

34 Leren met uitzicht op het voetbalveld
Marieke Snippe
Leren in een voetbalstadion? ‘Playing for Success‘ laat zien dat het werkt. Leerlingen die onderpresteren krijgen met dit buitenschoolse programma een extra steuntje in de rug. De aandacht en speciale omgeving werken positief door, zowel thuis als op school. Het programma is voor leerlingen uit het basisonderwijs, het vmbo en het mbo.

35 ‘Ik leer hierdoor heel goed REKENEN, meneer…’

CARTOON

Leen Baars

37 Dit was mijn jaar
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Een stevige basis
– Omgaan met klagende ouders
– Expertisebijeenkomst studiekeuze en instroom’
– Landelijk VMBO Congres
– NOT-beurs 2013
– Een effectief mentoruur verzorgen, hoe doe je dat?
– Dag van de mentor!
– Jaarcongres van Onderwijs van Nu