Bij de Les — Jrg. 8 (oktober 2012) Nr. 8

5 Colofon

5 “Voor weifelaars en bewuste kiezers, voor alle leerlingen die de overstap moeten maken…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Een testuitslag alleen is niet genoeg
Truda Zijp
Loopbaanpsycholoog en beroepskeuzeadviseur Annelies Stam vertelt hoe om te gaan met gegevens uit testen en in aansluiting daarop een gesprek te voeren.

10 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock
– Recht op onderwijs voldoende geborgd? www.dekinderombudsman.nl
– Onderwijsscheurkalender 2013 www.oabdekkers.nl/onderwijsscheurkalender-2013
– Financi‘le situatie vo verslechterd www.vo-raad.nl
– Minder vertrouwen ouders www.jmouders.nl/onderzoek
– Wel vraag naar mbo ICT’ers www.ecabo.nl/arbeidsmarkt en www.mbowijzer.nl
– LOB op basisschool http://www.rotterdam.nl/rotterdamstartmetchildrenszone
– Predicaat ‘Excellente School’ www.rijksoverheid.nl/nieuws
– Technisch talent gezocht www.platformbetatechniek.nl
– Vinger aan de pols www.laks.nl
– Brave leerlingen http://www.jellinek.nl/nieuws/persberichten
– Proef voorlichting seksuele diversiteit www.rijksoverheid.nl
– Minder gevaar in de spits www.via.nl
– Langstuderen boete voor student of verantwoordelijkheid vo-scholen? www.nvs-nvl.nl

11 “Langstuderen door verkeerde studiekeuze is de verantwoordelijkheid van vo-scholen en niet van de student”
STELLING VAN DE MAAND

En de uitslag van de stelling van de vorige keer.

12 School en leerling samen eigenaar in online omgeving
Lonneke Nekkers
Een enthousiaste gebruikster interviewt de maker van Peppels.net, een nieuwe online aanpak om ELO, portfolio en LOB te integreren.

15 Van eerste opvang tot revalidatie
BEROEPEN EN BRANCHES
Gera Stuurwold
In deze rubriek vertellen professionals over hun beroep. In dit nummer: brandwondenverpleegkundige.

16 Middenstandsdiploma in een nieuw jasje
Jeroen Ongering
Ondernemer leren worden kan met EBC*L, een Europees certificaat met veel extra (internationale) activiteiten.

18 Biologisch leren werken in de polder
Gera Stuurwold
Warmonderhof: studenten leven intern op deze unieke Nederlandse opleiding voor biologische landbouw.

20 Particuliere fondsen steunen mbo-studenten
Emmy Viezee-Fock
Drie particuliere fondsen voor mbo-studenten aan het woord. Van ‘Wij verwachten dat leerlingen zeer gemotiveerd zijn’ tot ‘wij zijn niet rigide’.

22 Hoe kom je van studieopties tot studiekeuze?
Judith Evertse
Een decaan en een studieleider spreken over keuzebegeleiding, en wat voor rol websites met studiekeuzeinformatie, zoals Studiekeuze123, in dat proces kunnen spelen.

24 Loopbaanori‘ntatie en -begeleiding: een ideaalbeeld
OPINIE
Tom Luken
Een opinie-artikel over LOB gedurende de hele levensloop.

26 Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Praktische handvatten voor mentoren en vakdocenten vanuit het model ‘de kracht van feedback’.

29 Open
COLUMN
Gita Moehadjir

30 Kindermishandeling online leren herkennen
Esther Hilhorst
Hoe pik je de signalen op die mishandelde, maar ook verwaarloosde kinderen uitzenden?

32 Jonge mantelzorgers verdienen preventieve aandacht
Lucia Tielen & Joke van Wieringen
Een systematische aanpak met oog voor het zorgende kind en zijn leefsituatie kan schooluitval voorkomen.

33 “In gesprek met de jonge mantelzorger…”
CARTOON

Leen Baars

37 De kunst van het veranderen
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
Beginnende decaan
– LOB Collegereeks ‘Verdiepen en inspireren’
– Training ‘Kind van 4 ouders’
– NVS-NVL Congres ‘Aansluiting gezocht!’
– Oplossingsgericht werken op school
– Machomannetjes in school!
– Studiedagen rondom seksualiteit
Dag van de Zorgcošrdinator