Bij de Les — Jrg. 8 (mei 2012) Nr. 5

5 Colofon

5 “Het beslissende moment…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Wat willen we met LOB? / Professionaliseren leidt tot resultaten
Emmy Viezee-Fock
In een interview vertelt gelauwerd vmbo-decaan Inge Kirsten hoe ze LOB op de kaart zet, over haar inzet voor en visie op professionalosering en hoe ze het presteert om zo veel werk te verzetten.

9 NVS-NVL, adviseur in loopbaan- en leerlingbegeleiding
NVS-NVL NIEUWS
Koos Loose
De resultaten van een uitgebreid onderzoek onder leden.

10 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Bijzondere leerstoel vmbo
– Afschaffen maximale verblijfsduur
– Lancering programma’s Op Stage!
– Teruggave lesgeld
– Studiekeuze123.nl vernieuwd (www.studiekeuze123.nl)
– Ruim baan voor Talent
– Havo- en vwo-scholieren op de hoogte
– Nieuwe afspraken tegen schooluitval
– Vakblad voor de jeugdsector online (www.jeugdkennis.nl)
– Laaggeletterde jongeren in beeld
– Agressieve kinderen zijn bang
– eTwinningprijs
– Krimp en uw school
– Fondsen maken het verschil
– Hilde Hoving is Prima Mentor 2012
– Wordfeud op school
– Onderwijsraad waarschuwt

12 Consequenties van hoofdlijnenakkoorden in hoger onderwijs
Gera Stuurwold
De staatssecretaris maakt dit jaar bindende afspraken op basis van akkoorden die eind vorig jaar werden overeengekomen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het voortgezet onderwijs?

14 Een netwerk om te leren / Succesvolle overstap vmbo-mbo
Truda Tijp
In de regio Amersfoort (Eemland) werken 22 vmbo’s en vier roc’s samen in de strijd tegen vsv op het mbo. De essentie van de samenwerking is de bereidheid om van elkaar te leren.

17 Professionele loopbaanori‘ntatie en -begeleiding
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

18 Examenvak vak Villa Bredero voor havo en vwo
Truda Zijp
Het vak Villa Bredero staat op het rooster van het Bredero Lyceum als keuzevak in de vrije ruimte en een uniek, door het ministerie erkend examenvak.

21 Dubbele bachelor halen op de universitaire pabo
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Jeanette van Dijk

22 Groeien hoeft niet meer / De lat gaat bij Inholland omhoog
Heleen de Bruijn
In 2010 liep het imago van Hogeschool Inholland forse averij op. De school had te maken met diplomafraude. Inmiddels lijkt de hogeschool weer uit het dal te kruipen en wordt er hard gewerkt aan de verbetering van het onderwijs om het geknakte imago bij vooral ouders en studenten te herstellen.

24Goed geschoolde begeleiders zijn pijlers van een schoolorganisatie
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer.

25 Verhalenwedstrijd / Het beslissende moment
Stuur je verhaal in voor 1 oktober 2012.

26 Twintig procent gezakten in 2013?
Harry Hulscher
Nieuwe slaag- en zaknormen hebben hun consequenties.

28 Gescheiden onderwijs? / Breng leerlingen meer bij elkaar
Herman van de Werfhorst
Selectie voor het voortgezet onderwijs op jonge leeftijd levert maatschappelijk problemen op, blijkt uit onderzoek. Het kan ook anders.

30 Punten sparen door goed gedrag
Marjon ten Heggeler-Bliek & Catharina Sauer
Taakspel voor geVOrderden biedt docenten handvatten voor positieve controle in de klas, zodat gewenst gedrag zich kan ontwikkelen en ongewenst gedrag kan uitdoven.

32 Angst en school
Frits Boer
Niet naar school durven – waar komt die schoolweigering vandaan, wat zijn de gevolgen en wat kunnen leerkrachten betekenen voor leerlingen en hun ouders?

35 Speciaal
COLUMN
Gita Moehadjir

36 De stiefvader van Joris
Ivo Mijland
De relatie ouder-kind is al complex. Maar tussen stiefouders en de kinderen onder hun hoede is nog veel meer aan de hand.
Voor vervolg zie de volgende Bij de Les (pag. 24).

38 Vernieuwende taak van zorgcošrdinator
Annemarie Bakker & Mark Boermans
Leerlingbesprekingen zijn vaak klaguurtjes zonder oplossingen. Dat roept om veranderingen en daar ligt een taak voor de zorgcošrdinator. maar docenten zijn bij uitstek autonoom en veranderen niet zo snel.

40 Passend onderwijs raakt ons allen
Maria Bos-de Vos
De balans vinden tussen maatwerk en werkdruk.

42 Heeft de zorgcošrdinator tijd tekort om te leren?
Gerrit Witteveen
‘Zorgcošrdinatoren hebben het druk. Hun takenpakket is vaak niet duidelijk begrend, hun facilitering laat nogal eens te wensen over en in het belang van leerlingen is er altijd iets te doen. maar soms moet je juist stilstaan om vooruit te komen. Zo presenteerde de NVS-NVL het thema van de succesvolle Dag van de Zorgcošrdinator op 24 november.

43AAACH… kleine meid van me…”
CARTOON
Leen Baars

45 De kracht van de illusie
ENERGIZER
Ivo Mijland

46
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
Het verborgen geheim
– Slim omgaan met (hoog)begaafde leerlingen
– Congres: Battle of the brains
– Terugkomdag ‘Een stevige basis’
– Tweede LOB cafŽ
– Gespreksvoering in de diepte
Ongemotiveerde leerlingen inspireren en motiveren
– Dag van de Zorgcošrdinator