Bij de Les — Jrg. 8 (maart 2012) Nr. 3

Thema: MOGEN LEERLINGEN EXCELLEREN?

5 Colofon

5 “Stel je voor, je hebt het voor elkaar: een school vol excellente leerlingen onder leiding van excellente docenten…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Kunnen en mogen leerlingen excelleren?
THEMA
Wietske Idema & Jelle Jolles
Excelleren, een hot issue van overheid tot school. Een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit bracht aan het licht hoe leerlingen zelf denken over uitblinken.

8 “Excelleren is te leren
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer.

10 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Keuzegids mbo-studies 2012
– Strenger toezicht hbo
– Geen gesjoemel Hogeschool Amsterdam
– Eerst de Klas breidt uit
– Kwaliteit stages mbo beter
– Competentieprofiel zorgcošrdinatoren
-Scholen gaven meer uit
– Juiste keuze bestaat niet?
– Rekenniveau bron van zorg
– Opleider mediacoaches geaccrediteerd
– NVS-NVL steunt Zwartboek JOB
– Bordspel over Maatschappelijke Stage
– KNAW: win een bus vol bollebozen

12 Onderzoek onder tien vwo-scholen / School heeft invloed op succes hoger onderwijs
THEMA
Dick Nierop & Annemarie Oomen
Binnen afzienbare tijd gaat de minister scholen confronteren met ‘externe rendementscijfers. Een onderzoek van APS onder tien vwo-scholen laat zien waar de knelpunten zitten.

15 Beslissende momenten in gesprekken
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
In vaktijdschrift De Psycholoog las ik het verhaal van Sandra.

16 Westeraam traint ouders in voeren reflectiegesprekken
Emmy Viezee-Fock
De invloed van de ouders op de studiekeuze is groot. Alle reden voor vmbo Westeraam om ouders te leren thuis gerichte gesprekken met hun kinderen te voeren.

18 Terugblik studiedag Apothekersbranche / Apothekersassistent, een communicatief beroep
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Jeanette van Dijk
Apothekersassistent & ICT decanendag.

19 Competentiespellen in het onderwijs / Spelenderwijs kom je onder topje van de ijsberg
THEMA
Marieke Snippe
Spreek tot de verbeelding van leerlingen en je komt onder de oppervlakte. Bij gesprekken geven competentiespellen met vragenkaartjes en foto’s een grote meerwaarde.

22 De kortste weg naar effectieve LOB
Martijn Laman
Voor het ontwikkelen van een heldere visie op LOB is sinds kort de steun van de LOB-Routekaart beschikbaar.

24 Grote kansen voor jongeren die Duits kiezen
Niels Koekoek
Hoewel Duitsland onze belangrijkste handelspartner is, gaat onze kennis van de taal met sprongen achteruit. De Actiegroep Duits speelt daar op in met een landelijke campagne.

26 HorizonTaal / Studiekeuze als ontdekkingsreis
THEMA
Magda Vanmontfort
Presentaties van een continue stroom aan opdrachten die leerlingen interessant vinden, vergroten de taal- en daarmee de slagvaardigheid van leerlingen in hun loopbaan.

29 Bloem
COLUMN
Gita Moehadjir

30 De mentor als belangrijk tandwiel?
Gijs van de Beek
Het laatste artikel in de serie ‘Integrale begeleiding’.

32 Een effectieve ZAT-bespreking
Chaja Deen
Het Nederlands Jeugdinstituut geeft een analyse van aandachtspunten en een helder en praktisch bespreekmodel.

33Beste ZAT leden …”
CARTOON
Leen Baars

37 Spreuken en gezegde
ENERGIZER
Ivo Mijland

38
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Beginnende zorgcošrdinator
– Nationaal Congres Leerlingbegeleiding 2012
– Mini-symposium Loopbaanleren in het havo/vwo
– Nationaal Mediawijsheid Congres 2012
– Beginnende decaan
– Symposium Pivotal Response Treatment
– Wanhopige jongeren
– Congres Passend Onderwijs
– Training sociale vaardigheden & faalangst/examenvrees voor op school

39 International Maintenance Management
OPLEIDINGEN
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.