Bij de Les — Jrg. 8 (januari 2012) Nr. 1

5 Colofon

5 “Een nieuwe cover en een nieuwe huisstijl…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)
“Een nieuwe cover en een nieuwe huisstijl. Onder het motto ‘Samen leerlingen begeleiden’ stapt de NVS-NVL het nieuwe jaar in …”

6 Je leert niet voor een examen, maar voor een leven
Wouter Camps
Loopbaanori‘ntatie is een speerpunt binnen ons onderwijs en bittere noodzaak door de vele voortijdige schoolverlaters en de verkleinde kansen op de arbeidsmarkt. Recente kennis uit neurowetenschappen ondersteunt het belang van systematische LOB. Wat heeft LOB met de ontwikkeling van het brein te maken? Wouter Camps over de nieuwe inzichten in het puberbrein: ze kunnen het niet alleen.

10 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Modelgedragscode mentoren en leerlingbegeleiders
– Leraar24 lanceert app voor iPhone
– Coachkaarten
– Edukans Werelddocent breidt uit
– Duurzaam in de les
– MaS-spel positief ontvangen
– Movietrader, educatieve tool
– Diabetes op school
– Praat mee over uw beroep

11 Nieuws van de NVS-NVL
– Heidagen vol bruisende initiatieven
– Competentieprofiel zorgcošrdinator gelanceerd

13 Zwemjuf helpt kinderen over hun angst heen
BEROEPEN EN BRANCHES
Truda Zijp
De zweminstructeur.

14 Uitwisselingsprogramma geeft soms laatste duwtje
Emmy Viezee-Fock
Een uitwisselingsprogramma met leerlingen uit het buitenland is vooral bedoeld om culturen te leren kennen. Een initiatief waar het Europees Platform voorlopig nog subsidies beschikbaar voor heeft en zegt: ‘leerlingen krijgen een betere basis voor de arbeidsmarkt’. Op het Bonhoeffer College in het Noord-Hollandse Castricum maken beginners en ervaren rotten daar dankbaar gebruik van.

16 Vrijwillig stenen sjouwen in Afrika
Gera Stuurwold
Duizenden Nederlandse jongeren werken elk jaar korte of langere tijd in het buitenland als vrijwilliger. Persoonlijke ontwikkeling en een boeiende tijd ver van huis staan vaak voorop. Door hun ervaring krijgen ze een helderder beeld van wat ze willen en kunnen.

19 Wilskracht
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
Zelfbeheersing lijkt een beetje op een spier.

2
0 “Een uitwisselingsprogramma met Europese scholen is noodzakelijk binnen LOB”
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer

21 NVS-NVL Studiedagen
Tessa Leonhard & Marieke Snippe
– Terugblik studiedag Fulbright Center. Een Amerikaanse beurs voor elke beurs.
– Studiedag in januari. Nedtrain: hoe kunnen we elkaar versterken.

22 Prijsvragen als stimulans voor profielwerkstukken
Marieke Snippe
Het profielwerkstuk, waarin leerlingen een onderwerp naar keuze onderzoeken, vormt de brug naar het vervolgonderwijs. Om de kwaliteit en het enthousiasme te stimuleren, zijn er verschillende prijzen mee te winnen. De Koninklijke Nationale Akademie van Wetenschappen organiseert zo’n prijs.

24 Mentor als spil bij effectieve leerlingbesprekingen
Inge Hummel
Bij effectieve leerlingbesprekingen leidt praten over de leerling tot actie, treden leraren op als team, is het gesprek gestructureerd en zijn leerlingen en ouders betrokken bij de aanpak .

27 Zorgcošrdinator sings the blues
COLUMN
Martenjan Poortinga

28 Warme overdracht zorgleerlingen naar hoger onderwijs
Marieke Snippe
Hoe kunnen vo en hbo aansluiten bij de talenten van de groeiende groep leerlingen met een functiebeperking? De omschrijving van een pilot.

30 Leerlingbegeleiding is dansles voor gevorderden
Jan Ruigrok
Lesgeven en begeleiden laat zich mooi vergelijken met dansen: meebewegen, volgen en leiden, genieten, plezier hebben en soms op elkaars tenen staan. De begeleider leidt de leerling volgt. Als dat lukt, houden de partners het avonden, zelfs nachten vol. Zo niet, dan wordt het sleuren en trekken en hoopt iedereen dat de dans zo snel mogelijk is afgelopen.

31 “Soms komen ze ARMEN tekort, die onderwijsmensen”
CARTOON
Leen Baars

33 Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg

OPLEIDINGEN

Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

35 Wat is normaal?
ENERGIZER
Ivo Mijland

44
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– NVS-NVL Speeddate sessies
– Pubers van nu
– Pubercongres
– Inspiratiedag Levenverrijkend onderwijs
– Krassende leerlingen in school
– Congres Jeugdige LVG-ers en justitie
– Congres Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
– Hoe verder als het gesprek stokt
– Omgaan met leer- en gedragsstoornissen
– Vertrouwenspersonen en hun geheimen!
– Opleiding dyslexiecoach
– Beginnende zorgcošrdinator
– Betrekken en motiveren van mentoren
– Beginnende decaan